Lobbing w Sejmie

Sejm przyjął sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działalności lobbingowej (druki nr 2188, 4138 i ) - trzecie czytanie.

Warto zapoznać się również z opiniami prawnymi przygotowanymi w toku prac legislacyjnych. Przyjęta ustawa kładzie spory nacisk na publikowanie projektów ustaw na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (a więc w internecie)...

Sprawozdawcą komisji był komisji poseł Tomasz Szczypiński. Podczas dzisiejszego głosowania Sejm przyjął m.in. poprawkę zgodnie z którą minister właściwy do spraw administracji publicznej prowadził będzie rejestr podmiotów wykonujących zawodowo działalność lobbingową. w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sejm przyjął rwónież poprawkę zgodnie z którą w ustawie o Radzie Ministrów dodano art. 39a, stanowiący, że minister podaje prezesowi Rady Ministrów określone dane dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra, które podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>