Innowacyjność

W przedostatnich podrygach swej egzystencji Sejm przyjął kilka już sygnalizowanych wcześniej ustaw, które mają związek ze słowami "elektroniczny" czy "cyfrowy". Kolejną z ustaw jest ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej (o dziwo, wspieranie to ma polegać nie na patentowaniu oprogramowania, a na kredytach i zmianach podatkowych) - druki nr 3440 i 4023.

Posłem sprawozdawcą w imieniu komisji był Kazimierz Sas: "Zaproponowane rozwiązania w ramach projektu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wpisują się w szereg innych instrumentów ukierunkowanych na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Przypomnę, że projekt omawianej dzisiaj ustawy jest kolejnym z instrumentów wspierania polityki innowacyjnej, które zostały przez Wysoką Izbę uchwalone; są to ustawa o zasadach finansowania nauki i ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Te mechanizmy powinny skutecznie przyczyniać się do zmniejszania dystansu, jaki dzieli polską gospodarkę od gospodarek krajów wysoko rozwiniętych i zapewnić polskim przedsiębiorcom lepszą konkurencję zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym."

Rzeczpospolita: "Zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki ma służyć ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej. W piątek uchwalił ją Sejm. Główne rozwiązania polegają na wprowadzeniu opłacalnego kredytu technologicznego, możliwości uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego, korzystnych zmianach w przepisach podatkowych, poszerzeniu związanych z innowacyjnością zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktywizacji w tym zakresie wyższych uczelni, zwłaszcza zawodowych".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>