felietony

Bukmacher w Sieci

Bukmacher (ang. bookmaker) ekon. osoba przyjmująca zakłady przed wyścigami, zawodami itp. (na podstawie "Słownika Wyrazów Obcych" Wydawnictwa Europa, 2001). Prawne znaczenie tego terminu nawiązuje do ustawowej definicji terminu zakładu wzajemnego. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu: 1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory, 2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo. Mogę zrobić stronę o tematyce bukmacherskiej - na przykład opisującą zasady prowadzenia zakładów wzajemnych. Problemem staje się prowadzenie witryn internetowych, na których oferuje się możliwość dokonania zakładu wzajemnego.

Cyberpornografia dziecięca

Amerykański Sąd Najwyższy uznał, że federalna ustawa zakazującą tzw. wirtualnej pornografii dziecięcej, jest niezgodna z konstytucją, a ściślej z Pierwszą Poprawką, stwierdzając, że ustawa narusza wolność słowa.

Prosta informacja prasowa

Na jakiej podstawie działają serwisy internetowe, które nie płacą za dostęp do serwisów agencyjnych, a jednak prezentują informacje na temat aktualnych wydarzeń? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Twój wybór z internetowej perspektywy

Zbliżają się wybory prezydenckie. Już ósmego października obywatele polscy będą mieli szansę wyboru najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej. Zacząłem zastanawiać się czy istnieje jakiś związek pomiędzy wyborami, a faktem powstawania społeczeństwa informacyjnego oraz z dynamicznym rozwojem Internetu w Polsce.