felietony

Neutralność technologiczna państwa

W społeczeństwie informacyjnym strategicznym zasobem, o który państwo powinno dbać i rozwijać jest infrastruktura informatyczna. Moralność publiczna nie powinna zaś pozwalać na wskazanie w ustawie jakiegokolwiek z dostępnych na rynku programów uznając, że obywatele są wobec tego prawa równi...

Podstawowa komórka w Internecie

Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Wszystko podpisane podpisem elektronicznym. Przez Internet da się załatwić wszystko...

Czym skorupka za młodu nasiąknie

Dzieci uczy się robienia stron internetowych już w pierwszej klasie gimnazjum. Co z tego wynika? Czasem kończy się na naganie, chociaż historia pokazuje, że wcale tak być nie musi...

Trudny wybór elektroniczny

Organy władzy publicznej przygotowujące wybory elektroniczne sporo będą się musiały namęczyć, by przełamać społeczną nieufność do nowoczesnych mediów. Ostatnie doniesienia dobitnie wskazują skąd ta nieufność się bierze...

Prawnicy, wirusy i poufność danych

Radca prawny obowiązany jest zabezpieczyć przed niepowołanym ujawnieniem wszystkie uzyskane przez niego informacje, w szczególności dokumenty, notatki, akta, materiały utrwalone metodą elektroniczną, albo innymi środkami technicznymi...

To jest napad!

Chociaż banki czasem się przyznają do tego, że się do nich włamano - robią to jednak niechętnie. Wszak kto powierzy pieniądze bankowi, który (mówiąc delikatnie) jest nie do końca poprawnie zabezpieczony?...

Ważny jest kolor kapelusza

Nie można tolerować niszczenia, nierzadko dorobku całego życia, zgromadzonego na dysku komputera, dla chwilowej przyjemności wandala. Czasem zdradzić może podręcznik hackera przechowywany w domu...

Reklamowe meta dane...

Czasem, gdy wykorzysta się 'ukryte' informacje by uzyskać przewagę nad konkurentami w Internecie, taka praktyka w pełni ujawnić się może przed sądem. Sprawa reklamy targetowanej w wyszukiwarce, a nawet zbyt częstego pisania o konkurencie we własnym serwisie Internetowym nie jest taka prosta...

To legalna zabawa!

Jak zostać racjonalnym ustawodawcą, jak unikać błędów i nieuzasadnionych kosztów podczas stanowienia prawa? Proponuję Państwu pewną grę. Niebawem tego typu mechanizmy można będzie wykorzystywać by testować propozycje zmian legislacyjnych...

Gdy się skończy stosunek...

Włamanie i kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa jest chyba bardziej intratne niż "zemsta" w postaci skasowania efektów swojej i cudzej pracy. Ale, jak się tak zastanowić, to po co się włamywać, skoro można, będąc jeszcze pracownikiem, zebrać stosowne materiały...