ważne

Przepisy prawa autorskiego niezgodne z Konstytucją i konsultacje społeczne

kolaż Trybunału Konstytucyjnego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDziś Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok uznający niekonstytucyjność niektórych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z którego wynika, że zróżnicowanie współtwórców utworu audiowizualnego w zakresie ochrony praw majątkowych, przez uprzywilejowanie pewnej grupy współtwórców jest niczym nieuzasadnione, a więc narusza Konstytucję. W styczniu TK uznał za niekonstytucyjne przepisy związane z procedurą ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań. Ministerstwo Kultury ogłosiło dziś w związku z tym konsultacje społeczne. Prosi również o uwagi na temat możliwego sposobu wdrożenia zalecenia Komisji w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online.

Bariery podpisu elektronicznego w Polsce

stanowisko ISOC Polska w sprawie podpisuStowarzyszenie Internet Society Poland przyjęło Stanowisko w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce, gdzie wyraża swoje zaniepokojenie trudnościami w jego praktycznym stosowaniu. Główne tezy to, niekompatybilność formatów, fikcja pojęcia "bezpiecznego urządzenia", niezgodność polskich uregulowań z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, brak poprawnego wskazania formatu podpisu elektronicznego powoduje chaos w administracji publicznej.

Projekt nowelizacji prawa autorskiego: stanowisko UOKiK

stanowisko UOKiK w sprawie nowelizacji prawa autorskiegoUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjął stanowisko w sprawie projektu nowelizacji prawa autorskiego: "Prezes UOKiK pragnie zwrócić uwagę na konieczność analizy nowo wprowadzanych przepisów, pod kątem zagwarantowania polskim konsumentom prawa do korzystania z dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, która została im zagwarantowana w Konstytucji i wynika wprost z art. 6 ust. 1..."

Zaczną filtrować dostęp w szkołach

Rubens, Trzy Gracje, olej na drewnieMinister edukacji Roman Giertych podjął decyzję by wprowadzić blokady w szkolnych komputerach na strony internetowe z seksem i przemocą. A więc wybrano filtrowanie i blokadę. Wielokrotnie na łamach tego serwisu głosiłem tezę, że tego typu rozwiązanie stanowi chowanie głowy w piasek. Nie jest również działaniem skutecznym, a blokuje się treści pożądane. Trzeba edukować młodzież w zakresie korzystania z internetu, nie zaś próbować wyłączać im ten dostęp. Oni sami obejdą zabezpieczenia... Chyba, że o to chodzi, by ich uczyć walki z systemem...

Anna Streżyńska prezesem UKE

Anna StreżyńskaPremier Marcinkiewicz powołał Annę Streżyńską na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Sporo na temat zamieszania wokół wyboru prezesa pisałem w dziale "media" niniejszego serwisu. Na stronach UKE jeszcze nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia objęcia przez p. Minister nowej funkcji, ale jest komunikat Centrum Informacyjnego Rządu w tej sprawie.

Stanowisko ISOC Polska w sprawie projektu nowelizacji prawa autorskiego

logo ISOC PolskaStowarzyszenie Internet Society Poland (ISOC Polska) opublikowało na swojej stronie "Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji prawa autorskiego", w którym czytamy m.in. "Stopniowa komercjalizacja dóbr kultury pozostaje w sprzeczności z postulatem budowania gospodarki opartej na wiedzy, a jej skutkiem będzie pogłębianie się cyfrowego wykluczenia znacznej części społeczeństwa"...

Skuteczne techniczne zabezpieczenia i nowelizacja prawa autorskiego

Trzy małpki ze świątyni ToshoguKolejna odsłona grodzenia kultury. Wygrywają wydawcy. Chciałoby się zacytować słowa piosenki "żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów", ale to utwór i jak będzie zabezpieczony za pomocą "skutecznych technicznych zabezpieczeń", to nawet nie będę go mógł zacytować, bo ktoś mnie zapyta o "zgodny z prawem dostęp" do niego. W dotychczasowych przepisach dozwolony użytek nie był uzależniony od "zgodnego z prawem dostępu". Gdy właśnie udostępniony projekt nowelizacji prawa autorskiego i niektórych ustaw stanie się ustawą okaże się, że dostęp do utworu może być niezgodny z prawem. Super.

DRM a nadawcy treści cyfrowych - amerykańskie pomysły

piratCzy dojdzie do tego, że każdy, kto zechce transmitować (nadawać) "sygnał" cyfrowy w sposób niezabezpieczony za pomocą DRM, będzie działał sprzecznie z literą prawa? Czy może się zdarzyć, że transmisja (udostępnianie) plików w formacie MP3 będzie nielegalne, nawet jeśli będzie się miało prawo sygnał nadawać? Czy może się też zdarzyć, że niezgodne z prawem będzie sprzedawanie urządzeń, które umożliwiają nagrywanie transmisji? EFF zwraca uwagę na projekt pewnej regulacji amerykańskiej, która może wprowadzić takie właśnie zasady w USA. Dyskusja dotycząca DRM jest coraz gorętsza...

Wymuszą oglądanie reklam

Obraz kontrolnyJeśli w społeczeństwie informacyjnym ważnym źródłem powszchnego bogactwa jest informacja, to są siły, które chciałyby blokować bezpłatny dostęp do przeróżnych treści. Są też próby uzyskania kontroli nad uwagą odbiorców, w szczególności chodzi o to, by musiał wysłuchać tego, co ktoś inny ma mu do przekazania. W tradycyjnym społeczeństwie (tym, którego nie nazywano informacyjnym) wolność słowa oznacza również prawo do niesłuchania, gdy się nie jest zainteresowanym. Być może ktoś zechce kiedyś tę zasadę zmienić.

Czy brak rejestracji internetowego serwisu to pretekst?

Milczący redaktorPrzepisy są niejasne. Prawo prasowe archaiczne. W jednej części Polski uznaje się czasem, że wypowiedzi internautów komentujących artykuły publikowane w internecie, bądź wątki dyskusyjne nie stanowią materiału prasowego ani listu do redakcji, portale nie mają wpływu na ich opublikowanie i jedynie mogą je usunąć w razie złamania przez internautę prawa. W innych częściach Polski (geograficznie niedaleko) prokuratorzy kierują akty oskrażenia do sądu za złamanie przepisów o rejestracji prasy. Taki akt oskarżenia trafił właśnie do sądu przeciwko prowadzącemu serwis GazetaBytowska.pl.