Coraz bardziej jesteśmy opatentowani

Taaaak... Wedle ostatniego badania opublikowanego w Science: 20% wszystkich ludzkich genów zostało już opatentowanych w USA, głównie przez prywatne firmy oraz uniwersytety...

Artykuł na ten temat publikuje National Geographic News.

Mam wrażenie, że coraz bardziej staje się nielegalny. Obawiam się również, że już niebawem ktoś może mnie uznać za terrorystę. Tylko dlatego, że żyję. Firmy patentują pewne "wynalazki" by je następnie wykorzystywać w nowych produktach, jednak na podstawie swoich praw wyłącznych mogą również blokować inne zastosowanie zawłaszczonej wiedzy, np. zablokować możliwość prowadzenie badań.

Przyznaję. Nie mam większego pojęcia o różnicy między genem (wyróżniony funkcjonalnie ciąg nukleotydów w łańcuchu DNA genomu (lub RNA u niektórych wirusów)) a genotypem (skład genetyczny danego organizmu). Na pewno na ten temat wie bardzo dużo Fiona Murray, profesor z Massachusetts Institute of Technology z Cambridge, która jest jednocześnie współautorem ww. badania.

Komentarze w serwisie Slashdot.
Więcej o genetyce w Wikipedii

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>