standardy

Francuska interoperacyjność prawa autorskiego

flaga w bezpieczne copyrightyCiąg dalszy wcześniej relacjonowanego procesu implementacji dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym we Francji. W kolejnej odsłonie prawodawcy przyjęli poprawki, które zobowiązują konkurujących ze sobą przedsiębiorców do ujawnienia swoich tajemnic, tak by inni mogli korzystać z ich technologii. Projekt ustawy promującej otwarte standardy zabezpieczenia chronionych przez prawo autorskie utworów wzbudza wiele kontrowersji...

Jest alternatywa - otwarte standardy

Powstała międzynarodowa organizacja OpenDocument Format Alliance. Grupa firm, stowarzyszeń i instytucji naukowych utworzyła organizację, której celem jest promocja i rozwój otwartych rozwiązań software'owych. Jednym z głównych celów działania ODF Alliance jest skłonienie rządów i podległych im instytucji do stosowania otwartego formatu zapisu informacji zgodnego ze standardem OpenDocument Format. No to mam za czym lobbować ;)

Standardy w egovernment - czy mogę mieć wrażenie manipulacji?

Toczy się bezpardonowa walka o "ogrodzenie" technologiczne wszystkiego co tylko możliwe, a jednym z najbardziej łakomych kąsków jest "rynek kontaktów obywateli z administracją". Obywatele muszą się kontaktować z administracja publiczną i niektórym dostawcom rozwiązań chodzi o to, by ta komunikacja następowała wyłącznie za pomocą ich produktów. Komisja Europejska wydała dokument COM(2006)45 final, a jedna z organizacji notatkę prasową...

Urząd przyjrzy się patentowi na JPEG

United States Patent and Trademark Office (amerykański urząd patentowy) zgodził się z argumentacją the Public Patent Foundation i postanowił raz jeszcze przeegzaminować US Patent Number 4,698,672 chroniący "wynalazek" firmy Compression Labs Inc. - kompresje, manipulowanie (przerabianie) oraz transmisje grafik...

Otwarte standardy i formaty

Obradujące w dniu 28 stycznia 2006 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska (Internet Society Poland) jednogłośnie podjęło uchwałę, w której zwróciło uwagę na konieczność wykorzystywania przez organy administracji publicznej otwartych formatów zapisu i przesyłania danych zarówno w kontaktach z obywatelami, jak i w wewnętrznych systemach administracji.

MSWiA o dostępności

MSWiA poinformowało na swoich stronach, że w listopadzie 2005 r. został opracowany raport Unii Europejskiej, dotyczący szeroko pojętej funkcjonalności i jakości publicznych serwisów WWW, że osoby niepełnosprawne stanowią około 15% ludności europejskiej i wiele z nich napotyka trudności przy korzystaniu z produktów i usług internetowych i telekomunikacyjnych, że 70% publicznych serwisów WWW w Unii Europejskiej nie trzyma się wyznaczonych przez W3C reguł...

Pytania do minimalnych wymagań

Chociaż w dniu 11 października Rady Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, to jednak nadal są wątpliwości dotyczące formatów wykorzystywania danych. Co wnosi do rzeczywistości normatywnej wydany przez Radę Ministrów akt normatywny?

EFF: władze stanowe złamały prawo transparentności wyborczej

the Board of ElectionsNiedawno informowałem o stanowych wymogach dla firm, chcących oferować maszyny do głosowania w Stanie Północna Karolina. Mamy dalszy ciąg historii: the Electronic Frontier Foundation postanowiło złożyć stosowne wnioski przeciwko stanowym władzom wyborczym, w związku z przyznaniem trzem firmom wadliwych - zdaniem tej organizacji - certyfikatów.

Czy komputer może być "sprzętem medycznym"?

Pewna firma wystartowała w przetargu na dostawę sprzęt medyczny dla służby zdrowia. Organizator przetargu odrzucił jej ofertę. Uznał, że nie spełnia ona wymagań. Chodziło o respirator z komputerem klasy PC. Organizator przetargu uznał, że komputer nie miał certyfikatu bezpieczeństwa CE dla wyrobów medycznych.

Kiedy ogłaszanie aktów prawnych w formie elektronicznej?

Wpłynął również projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Niedoszcowano pewnych terminów i teraz trzeba zmieniać. A i tu się uzasadnienia nowelizację tym, że łatwo skopiować się nie da...