standardy

Czekając na Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010

Coś TY zrobił dla realizacji Planu?Ze względu na dzisiejsze artykuły, które ukazały się w Pulsie Biznesu, pomyślałem, że warto jeszcze wrócić do Planu Informatyzacji Państwa, nad którym wciąż toczą się prace, a który wkrótce powinna przyjąć Rada Ministrów. Mamy już lipiec, plan zaś dotyczyć ma roku 2006. Być może zbyt daleko poszedłem komentując, że z tej racji plan może nie mieć zbyt dużego znaczenia... Być może jest inaczej (długie).

Mówi się o dostępności i przyjaznej administracji

Komputer jest sprzętem pierwszej pomocy dla 62 proc. niesprawnych ruchowo, 50 proc. - słuchowo, 52 proc. - wzrokowo oraz 45 proc. niesprawnych intelektualnie - tak wynika z badań Research International Pentor. W Warszawie odbyła się konferencja pt. "Zwiększenie dostępności i użyteczności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych". Temat dostępności zaczyna być dyskutowany publicznie. Dobrze.

Niezbędne elementy struktury dokumentów

Na stronach BIP MSWiA można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 30 czerwca 2006 r.

Net Neutrality czyli spór o społeczeństwo informacyjne

klawiatura z dolaramiNiedawno informowałem o głosowaniu w US House Judiciary Committee nad przyjęciem tam projektu ustawy Internet Freedom and Nondiscrimination Act of 2006. To dość ważna ustawa (projekt), a jeśli weźmie się pod uwagę, że globalny internet opiera się w dużej mierze o infrastrukturę amerykańską – może wywierać wpływ również na stosunki gospodarcze i społeczne w Polsce. O co chodzi w tym zamieszaniu dotyczącym neutralności Sieci? Toczy się kampania uświadamiająca internatów, a środki zaangażowane w tę kampanie są imponujące.

Bariery podpisu elektronicznego w Polsce

stanowisko ISOC Polska w sprawie podpisuStowarzyszenie Internet Society Poland przyjęło Stanowisko w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce, gdzie wyraża swoje zaniepokojenie trudnościami w jego praktycznym stosowaniu. Główne tezy to, niekompatybilność formatów, fikcja pojęcia "bezpiecznego urządzenia", niezgodność polskich uregulowań z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, brak poprawnego wskazania formatu podpisu elektronicznego powoduje chaos w administracji publicznej.

Za darmo, ale to nie ma nic wspólnego z dostępnością!

Jak to się dzieje, że aż tyle instytucji publicznych daje się wkręcić w takie "usługi"? Gadające strony nie mają nic wspólnego ze standardem i dostępnością stron. Promowany jest w ten sposób jakieś kosmiczne, binarne rozwiązanie zamiast zasad dostępności WAI!

ISO 26300

Open Document Format zatwierdzono jako standard ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) o numerze 26300. Czekamy na przestawienie polskich urzędów na otwarte standardy.

Niekompatybilność podpisu i walka o rynek

Zgodnie z zapowiedzią zajawiam artykuł, który dziś ukazał się w Rzeczpospolitej, a który dotyczy podpisu elektronicznego: "Urzędnicy będą mieli problem z odbieraniem e-podań. Standardy techniczne oferowanych przez różne firmy podpisów elektronicznych nie muszą bowiem ze sobą współgrać"

Konieczność i rozsądek wokół debaty o polskiej informatyce

Czy to możliwe, że "nasz państwowy ubezpieczyciel" gwarantuje firmie Microsoft dziesiątki milionów złotych przychodów? Taką tezę stawia w tekście o Płatniku i ZUS Rzeczpospolita... A kontekstem tych rozważań jest II Kongres Stowarzyszenia Linuxa Profesjonalnego „Linux w biznesie”. Konieczne jest ustalenie jakichś cywilizowanych ram prowadzenia publicznej debaty o polskiej informatyce.

Deklaracje podatkowe przez internet

Ministerstwo Finansów pracuje nad programem e-Podatki. Podatnicy będą mogli podobno składać elektroniczne deklaracje. Czasem nawet będą musieli skorzystać z tej drogi... Ale wcześniej, za kilka miesięcy, ruszyć ma pierwsza część programu e-Deklaracje. "W przyszłym roku z e-Deklaracji będzie korzystać 35 tys. przedsiębiorców. W roku 2009 ma ich być już około 600 tys". Zobaczymy jak to będzie...