Niekompatybilność podpisu i walka o rynek

Zgodnie z zapowiedzią zajawiam artykuł, który dziś ukazał się w Rzeczpospolitej, a który dotyczy podpisu elektronicznego: "Urzędnicy będą mieli problem z odbieraniem e-podań. Standardy techniczne oferowanych przez różne firmy podpisów elektronicznych nie muszą bowiem ze sobą współgrać"

Rzeczpospolita w tekście Sławomira Wikariaka zatytułowanym Można łatwo złożyć podpis, gorzej z jego odczytaniem: "W Polsce działają cztery firmy oferujące klientom cztery różne podpisy elektroniczne (Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum, Signet oraz UniZeto). Każdy z nich jest równoważny. Teoretycznie posiadacz jednego podpisu nie powinien mieć problemu z potwierdzaniem wiarygodności dokumentu opatrzonego innym podpisem. Niestety w praktyce wygląda to inaczej"...

Mój komentarz, jaki ukazał się przy tym artykule: "Obsługa kontaktów obywateli z urzędami to ważny fragment rynku. Z racji jego specjalnego charakteru zasada swobody działalności gospodarczej winna tu być w pewien sposób ograniczona. Ograniczona tak, aby usługi oferowane przez działające na tym rynku podmioty były świadczone na zasadzie neutralności technologicznej państwa ze szczególnym naciskiem na otwarte standardy komunikacyjne i otwarte formaty danych. Dziś firmy rywalizują na formaty, powinny zaś walczyć o klienta jakością usług, ceną i gwarancjami bezpieczeństwa. Trudno mi też oprzeć się wrażeniu, że państwo coraz częściej zmusza przepisami do stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, choć nie zawsze jest to konieczne (np. e-faktury). Podpis elektroniczny powinien być dla obywatela, nie obywatel dla podpisu".

Wzajemna niekompatybilność formatów i protokołów komunikacyjnych jest dziś istotnym elementem walki marketingowej pomiędzy działającymi na rynku graczami.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>