standardy

Rozmowa z GIODO

Rzeczpospolita: Jakie są skutki włączenia Polski do europejskiego systemu ochrony danych osobowych?

Patent UoC i Eolas cd.

University of California (UoC) stanowczo broni swojego prawa do patentu o numerze 5838906 przyznanego mu w 1998 r. Patent (który przysługuje "na spółkę" firmie Eolas) dotyczy technologii osadzania obiektów multimedialnych na stronach WWW. W 1999 r. kalifornijska uczelnia oraz Eolas Technologies, współwłaściciel patentu, oskarżyły Microsoft o naruszenie zastrzeżonej technologii.

Patent JPEG i pozwy

Firma Forgent postanowiła dochodzić roszczeń przeciwko 31 podmiotom, które zdaniem firmy naruszają jej uprawnienia wynikające z patentu chroniącego kompresję, modyfikację oraz transmisję obrazów w formacie JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Pomoc społeczna podpisana

W dniu 2 kwietnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Odpowiedzi Ministra Kleibera

Minister Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber odpowiedział w Sejmie na pytania Posłów: Interoperacyjność jest obecnie jedną z najistotniejszych kwestii do rozwiązania.

Niby nic, ale...

W dniu 15 marca 2004r Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Skierowano ją do publikacji. W ustawie warto zwrócić uwagę na art. 5 ust. 5.

Witamy w rodzinie

No to mamy już język polski w Unii Europejskiej. Na razie ostrożnie, jedynie kilka nawigacyjnych przycisków, kilka graficznych belek z nagłówkami działów, kilka podstawowych stron, ale w Portalu Unii oficjalnie pojawiły się również zasoby w językach krajów przystępujących, w tym Polski.

Uchylony patent, 60 dni na apelację

US Patent Office uchylił kontrowersyjny wspólny patent Eolas i University of California o numerze 5,838,906. Patent dotyczy możliwości włączania do dokumentów hypertextowych dokumentów multimedialnych, a co za tym idzie przeglądania ich za pomocą przeglądarek internetowych. Eolas wygrał niedawno 521 milionów dolarów od Microsoftu w związku z naruszeniem tego patentu.

Umowa w Bułgarii

Jest dostępny kolejny pakiet informacji dotyczącej umowy pomiędzy rządem Bułgarii a firmą Microsoft. Informowałem ostatnio, że Parlament Bułgarski nie zgodził się na ratyfikację tej umowy.

Brak zgody w Bułgarii

W dniu dzisiejszym Parlament Bułgarii nie wyraził zgody na umowę pomiędzy rządem Bułgarii a firmą Microsoft w ramach programu "program for government security".