standardy

Sprawy przed NSA (Płatnik)

W dniu 29 września 2003r pełnomocnik Internet Society Poland wniósł do Naczelnego Sądu Administaracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa ZUS o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej dotyczącej specyfikacji technicznej KSI-Mail.

O Janosiku

Gazeta Wyborcza: "Jak Janosik z ZUS-em wojował": "Programiści z Janosika złamali sposób transmisji danych z programu Płatnik. - Potraktowaliśmy to humorystycznie - mówi rzecznik ZUS".

Microsoft naruszyl patenty

Sąd w Chicago zdecydował, że firma Microsoft zapłaci 521 milionów dolarów na rzecz Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz firmy Eolas Technologies. Zdaniem sądu Microsoft wykorzystał w swoim oprogramowaniu, w przeglądarce Internet Explorer, opatentowane przez kogoś innego rozwiązania.

Odpowiedz odmowna z ZUS

ISOC Polska wystąpił do ZUS z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących specyfikacji technicznej formatu KSI MAIL (chodzi o program Płatnik).

ZUS odmawia... Co to znaczy?

Na podstawie... Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ul. Czerniakowska 16 (00-701) odmawia udostępnienia informacji o (jak to sformułowano we wniosku) specyfikacji technicznej formatu KSI MAIL wykorzystywanego przez program Płatnik - Przekaz Elektroniczny, służący do wymiany dokumentów płatników składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. A dalej uzasadnienie....

Janosik 0.0.2

Dostępny jest Janosik w wersji 0.0.2.. ZUS nadal nie widzi potrzeby opracowania (alternatywnego) programu o podobnej funkcjonalności jak Płatnik, działającego w innych systemach niż Windows.

Jeden format zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie (rozporządzenie z 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego, Dz. U. nr 105, poz. 996), w którym wymusza na firmach składających wniosek o dopuszczenie leku do obrotu dołączanie dokumentacji w formie elektronicznej. Tyle, że ministerstwo akceptuje tylko jeden, jedyny format takiego dokumentu: MS Word.

Internet jak video

Przemysł muzyczny toczy zacięty bój o media elektroniczne, a ściślej o przestrzeganie prawa autorskiego w wszelkiego rodzaju sieciach p2p. We wszystkich sprawach (wcześniej Napster Inc. oraz Aimster, przemianowany na Madster, a teraz Morpheus, KaZaa i Grokster) strony powołują się na sprawę, którą rozpatrywał amerykański Sąd Najwyższy przed 18 laty.

ISO wycofa się z JPEG'a?

ISO wycofa się z rozwijania formatu JPEG jako standardu jeśli firma Forgent Networks zdecyduje się pobierać opłaty licencyjne za korzystanie z rozwiązań, na które dysponują patentem ustanowionym siedemnaście lat temu.

Patent na JPEG'a

Firma Forgent Networks ogłosiła, że dysponuje patentem na technologię kompresującą JPEG (U.S. Patent No. 4,698,672). JPEG Committee pracuje jednak dalej. JPEG to skrót od 'Joint Photographic Experts Group', grupy ekspertów powołanych przez organy standaryzacyjne oraz firmy komercyjne do rozwijania standardów technologii kodowania grafiki. Oficjalna nazwa grupy to ISO/IEC JTC1 SC29 Working Group 1. Czy możliwe, żeby ktoś (komercyjna firma) dysponowała patentem dotyczącym pracy tego zespołu?

[Odpowiedź JPEG Committee].