DRM

DRM'owe notatki

Dyskusja na temat własności intelektualnej odbywa się na całym świecie. W krajach Unii Europejskiej trwa proces implementacji stosownych dyrektyw. Ten proces jest dość burzliwy, gdyż temat blokowania możliwości kopiowania wzbudza spore kontrowersje (między innymi ze względu na dostęp do dóbr kultury). A, że dużo się dzieje na świecie, to nie nadążam odnotowywać. Więc poniżej garść notatek.

Projekt nowelizacji prawa autorskiego: stanowisko UOKiK

stanowisko UOKiK w sprawie nowelizacji prawa autorskiegoUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjął stanowisko w sprawie projektu nowelizacji prawa autorskiego: "Prezes UOKiK pragnie zwrócić uwagę na konieczność analizy nowo wprowadzanych przepisów, pod kątem zagwarantowania polskim konsumentom prawa do korzystania z dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, która została im zagwarantowana w Konstytucji i wynika wprost z art. 6 ust. 1..."

Stanowisko ISOC Polska w sprawie projektu nowelizacji prawa autorskiego

logo ISOC PolskaStowarzyszenie Internet Society Poland (ISOC Polska) opublikowało na swojej stronie "Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji prawa autorskiego", w którym czytamy m.in. "Stopniowa komercjalizacja dóbr kultury pozostaje w sprzeczności z postulatem budowania gospodarki opartej na wiedzy, a jej skutkiem będzie pogłębianie się cyfrowego wykluczenia znacznej części społeczeństwa"...

Prawo autorskie hamuje rozwój amerykańskiej kultury

Trwa w najlepsze dyskusja o prawie autorskim, nota bene - jutro ma w Rzeczpospolitej ukazać się artykuł na temat projektowanej nowelizacji, do której uwagi złożyły m.in. środowiska polskich bibliotekarzy, ale zostały odrzucone. Zobaczmy zatem, co mówią ich koledzy w USA i w jaki sposób odpowiada Hollywood?

Skuteczne techniczne zabezpieczenia i nowelizacja prawa autorskiego

Trzy małpki ze świątyni ToshoguKolejna odsłona grodzenia kultury. Wygrywają wydawcy. Chciałoby się zacytować słowa piosenki "żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów", ale to utwór i jak będzie zabezpieczony za pomocą "skutecznych technicznych zabezpieczeń", to nawet nie będę go mógł zacytować, bo ktoś mnie zapyta o "zgodny z prawem dostęp" do niego. W dotychczasowych przepisach dozwolony użytek nie był uzależniony od "zgodnego z prawem dostępu". Gdy właśnie udostępniony projekt nowelizacji prawa autorskiego i niektórych ustaw stanie się ustawą okaże się, że dostęp do utworu może być niezgodny z prawem. Super.

DRM a nadawcy treści cyfrowych - amerykańskie pomysły

piratCzy dojdzie do tego, że każdy, kto zechce transmitować (nadawać) "sygnał" cyfrowy w sposób niezabezpieczony za pomocą DRM, będzie działał sprzecznie z literą prawa? Czy może się zdarzyć, że transmisja (udostępnianie) plików w formacie MP3 będzie nielegalne, nawet jeśli będzie się miało prawo sygnał nadawać? Czy może się też zdarzyć, że niezgodne z prawem będzie sprzedawanie urządzeń, które umożliwiają nagrywanie transmisji? EFF zwraca uwagę na projekt pewnej regulacji amerykańskiej, która może wprowadzić takie właśnie zasady w USA. Dyskusja dotycząca DRM jest coraz gorętsza...

Polscy bibliotekarze o DRM

Dostępna jest Opinia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, wdrażającej postanowienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Nie tak dawno pisałem o tym projekcie na łamach serwisu.

Ograniczanie i kontrola dostępu oraz kanałów dystrybucji

Wyznacznikiem uprawnień jednostek jest obowiązujące w danym czasie i miejscu prawo. Oczywiście w tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na różne nurty doktryny, na fakt, iż dane trendy mogą wynikać z przyjęcia przez komentatorów którejś koncepcji: prawa natury czy prawa pozytywnego (czy innych możliwości). Skoro dyskusja o prawach tzw. „własności intelektualnej” trwa, to nie zapominajmy o infrastrukturze i obserwowanych działaniach zmierzających do kontroli kanałów dystrybucji informacji.

Wolna informacja a dochodzenie praw własności intelektualnej...

Jak udowodnić, że jest się autorem danego utworu? Czy autor może ze swoim dziełem zrobić co zechce? Dlaczego w czasach powszechnej cyfryzacji nie miałby go opatrzyć na przykład stosownym certyfikatem albo zabezpieczyć za pomocą DRM (digital right management)? Poniżej prezentuje pewien projekt naukowy wraz ze swoimi, luźnymi wszak przemyśleniami. Ciekawy jestem Państwa uwag. Autor projektu również na nie czeka.

Francuska interoperacyjność prawa autorskiego

flaga w bezpieczne copyrightyCiąg dalszy wcześniej relacjonowanego procesu implementacji dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym we Francji. W kolejnej odsłonie prawodawcy przyjęli poprawki, które zobowiązują konkurujących ze sobą przedsiębiorców do ujawnienia swoich tajemnic, tak by inni mogli korzystać z ich technologii. Projekt ustawy promującej otwarte standardy zabezpieczenia chronionych przez prawo autorskie utworów wzbudza wiele kontrowersji...