interpelacje

Interpelacja w sprawie internetowych serwisów plotkarskich, takich jak Pudelek, Plotek, Kaprysek

Obok wcześniej odnotowanej interpelacji nr 5906 należy odnotować wcześniejszą: Interpelację nr 5905 w sprawie internetowych serwisów plotkarskich, takich jak Pudelek, Plotek, Kaprysek, którą również złożył poseł Tadeusz Arkit do Ministra Sprawiedliwości. Tu odpowiedzi udzielił Andrzej Pogorzelski - zastępca prokuratora generalnego, zaś dla mnie ta odpowiedź jest o tyle ciekawa, że zaliczyłem cytowanie swojej książki. Wczoraj przejrzałem ponad 4 tys interpelacji i w najbliższych dniach odrobię zaległości, odnotowując w dziale interpelacje kolejne pytania i odpowiedzi, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Jest ich sporo.

Interpelacja w sprawie procedury wydawania zgody następczej na przeprowadzenie kontroli operacyjnej

Nieco czasu upłynęło od samej interpelacji i od opublikowania odpowiedzi na nią, ale jednak - dla porządku - należy odnotować Interpelację nr 6323 do prezesa Rady Ministrów w sprawie procedury wydawania zgody następczej na przeprowadzenie kontroli operacyjnej, którą 5 listopada 2008 r. złożył Poseł Jarosław Matwiejuk. Odpowiedź uzyskał 10 grudnia 2008 r.

Interpelacja w sprawie ochrony dóbr osobistych osób publicznych (naruszane przez serwisy plotkarskie)

Interpelacja nr 5906 do ministra sprawiedliwości w sprawie ochrony dóbr osobistych osób publicznych, którą złożył Poseł Tadeusz Arkit. Odpowiedzi udzielił p. Zbigniew Wrona - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (odpowiedź jeszcze nie jest dostępna na stronie internetowej Sejmu). Chociaż z treści interpelacji to wprost nie wynika - poseł Arkit złożył interpelacje w związku ze swoją "wojną" z internetowymi serwisami plotkarskimi. Zastanawiał się nawet publicznie, czy powinno się "zawieszać" takie serwisy internetowe "za naruszenie dobrych obyczajów" (a chodzi o przynajmniej trzy serwisy: Pudelek, Plotek i Kaprysek).

Interpelacja w sprawie interoperacyjności wraz z odpowiedzią (m.in. o umowie rząd - Microsoft)

Opublikowano interpelację, o której pisałem w tekście Nie dajcie się prosić, opublikujcie tekst interpelacji w sprawie interoperacyjności..., opublikowano również odpowiedź na nią. Trochę to trwało, ale warto sięgnąć do Interpelacji nr 4685 w sprawie realizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących funkcje publiczne w zakresie dotyczącym interoperacyjności systemów informatycznych oraz odpowiedzią ministra Drożdża. Wszystko to oczywiście należy czytać wraz z projektem ustawy nowelizującej "ustawę o informatyzacji" (por. Projekt noweli ustawy o informatyzacji: będzie się działo oraz Jeszcze o nowelizacji ustawy "o informatyzacji": pytanie o projekty). Od 1 sierpnia, gdy złożono interpelację, do 24 września, gdy społeczeństwo mogło się z nią zapoznać, minęło trochę czasu...

Nie dajcie się prosić, opublikujcie tekst interpelacji w sprawie interoperacyjności...

Od pewnego czasu zaglądam na stronę Sejmu, gdzie - niczym na nieosiągalnej dla zwykłych odwiedzających wystawie sklepu - pręży się dumnie informacja, iż poseł Marek Balicki zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z interpelacją "w sprawie realizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących funkcje publiczne w zakresie dotyczącym interoperacyjności systemów informatycznych".

Interpelacja w sprawie postępów w procesie informatyzacji

Interpelacja nr 2009 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępów w procesie informatyzacji administracji publicznej w Polsce, którą złożył poseł Sławomir Kopyciński. Odpowiedzi udzielił
Witold Drożdż - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Interpelacja w sprawie funkcjonowania generatora wniosków aplikacyjnych PO "Kapitał ludzki"

Interpelacja nr 1144 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie prawidłowego funkcjonowania generatora wniosków aplikacyjnych Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝, którą 6 lutego 2008 roku złożył poseł Marek Kuchciński, wraz z odpowiedzią p. Elżbiety Bieńkowskiej, ministra rozwoju regionalnego.

Interpelacja m.in. w sprawie "wyborów przez internet"

Interpelacja nr 1963 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zmian w sposobie organizacji przeprowadzania głosowania dla obywateli przebywających poza granicami Polski, którą w dniu 10 marca 2008 r. złożyli posłowie Jarosław Pięta, Marek Krząkała oraz Ryszard Zawadzki. Odpowiedzi udzielił Tomasz Siemoniak - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Interpelacja w sprawie "potraktowania ZAiKS jak podmiot gospodarczy" i obciążenia podatkiem VAT

Interpelacja nr 2245 do ministra finansów w sprawie obciążenia podatkiem VAT Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a w konsekwencji innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, którą 26 marca 2008 r. złożył Poseł Jerzy Szmajdziński

Interpelacja w sprawie skutecznej obrony dobrego imienia w mediach oraz w Internecie

Interpelacja nr 204 do ministra sprawiedliwości w sprawie skutecznej obrony dobrego imienia w mediach oraz w Internecie, którą 4 grudnia 2007 r. złożył Poseł Janusz Krasoń wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra.