Interpelacja w sprawie funkcjonowania generatora wniosków aplikacyjnych PO "Kapitał ludzki"

Interpelacja nr 1144 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie prawidłowego funkcjonowania generatora wniosków aplikacyjnych Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝, którą 6 lutego 2008 roku złożył poseł Marek Kuchciński, wraz z odpowiedzią p. Elżbiety Bieńkowskiej, ministra rozwoju regionalnego.

Interpelacja:

"Procedura składania wniosków online o dofinansowanie zadań z Europejskiego Funduszu Społecznego powinna być dla starających się o środki znacznym w tym ułatwieniem. Obecnie zasada ta napotyka jednak na bardzo duże trudności wynikające z wadliwego funkcjonowania generatora wniosków aplikacyjnych Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝, skutkujące zatrzymywaniem się programu komputerowego i utratą już wpisanych danych.

Na problemy te zwrócili uwagę aplikanci korzystający zwłaszcza w zakresie priorytetów I, III i VI z pomocy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Założenie wspomagania (poprzez uruchomienie elektronicznych narzędzi aplikacji) podmiotów chcących działać w obszarze priorytetów określonych w ww. programie operacyjnym nie jest więc realizowane.

Dlatego zwracam się do Pani Minister o odpowiedź na pytanie: Jakie działania podjęła Pani Minister, aby trwale usunąć utrudnienia w funkcjonowaniu generatora wniosków aplikacyjnych PO KL?

Z poważaniem

Poseł Marek Kuchciński

Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r."

Interpelacja na stronie Sejmu RP

Odpowiedź ministra rozwoju regionalnego na interpelację nr 1144 w sprawie prawidłowego funkcjonowania generatora wniosków aplikacyjnych Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝:

"Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Marka Kuchcińskiego (znak: SPS-023-1144/08) z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie prawidłowego funkcjonowania generatora wniosków aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝ informuję, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło działania w kierunku wzmocnienia strony technicznej aplikacji. Dedykowane zostaną lepszej wydajności serwery oraz łącze o większej przepustowości, przy użyciu którego udostępniana jest aplikacja, co wpłynie na poprawę wydajności narzędzia.

Ponadto prowadzone są prace zmierzające do zmiany technologii wykonania narzędzia, która pozwoli na ograniczenie liczby ˝przeładowań˝ strony po każdorazowym wybraniu danych ze słowników.

Jednocześnie informuję, że w odpowiedzi na prośby beneficjentów po 10 marca br. zostanie równolegle udostępniona wersja aplikacji, którą będzie można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe połączenie do sieci Internet.

Wyżej wymienione działania wpłyną na poprawę wydajności i dostępność aplikacji oraz będą dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego znacznym ułatwieniem przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów.

Z poważaniem

Minister

Elżbieta Bieńkowska

Warszawa, dnia 6 marca 2008 r."

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Warto by zapytac czy te nowe

Warto by zapytać czy te nowe wersje będą działały na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Windows. Obecnie aby wypełnić wniosek idę do kawiarni internetowej po drugiej stronie ulicy - generator nie działa bez IE (choć to jest formularz na stronie internetowej!), a u mnie w Fundacji Windowsów nie ma.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>