media

Jaki sąd jest właściwy? Mamy stanowisko sądu apelacyjnego w Kanadzie

Internet, jako medium transgraniczne, stwarza sporo problemów związanych z rozstrzyganiem sporów. Który sąd powinien być właściwy do orzekania w sprawach spornych? W sprawie Gutnicka był nim sąd w Australii. Publikacja udostępniona w internecie może potencjalnie być zniesławieniem na gruncie poszczególnych systemów prawnych różnych krajów... W prowincji Ontario sąd wydał właśnie orzeczenie, w którym uznał, iż nie jest on sądem właściwym, jednocześnie uchylił stanowisko sądu niższej instancji.

Usługi społeczeństwa informacyjnego - wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Niedawno Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok z dnia 2 czerwca 2005 r w sprawie C-89/04, dotyczący zakresu stosowania dyrektywy 89/552/EWG (Art. 1 lit. a) – Usługi telewizyjne) oraz dyrektywy 98/34/WE (Art. 1 pkt 2 – Usługi społeczeństwa informacyjnego).

Konferencja "Prasa w internecie"

Centrum Wolności i Monitoringu Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich zaprasza do udziału w jednodniowej konferencji na temat prasy internetowej, która odbędzie się w dniu 22 września (czwartek) 2005 r. od godz. 11.00 do 17.00, w Domu Dziennikarza w Warszawie, na ulicy Foksal 3/5 (sala B na I piętrze). Konferencja nosi tytuł "Prasa w internecie".

Systemowa ochrona tajemnicy dziennikarskiej

W Rzeczpospolitej ukazał się ciekawy komentarz Stanisława Podemskiego (komentatora "Polityki"), który dotyczy systemowej ochrony tajemnicy dziennikarskiej. Z jednej strony dziennikarz nie może być przesłuchiwany jako świadek ujawniający osobę i treść prowadzonych rozmów, z drugiej - organy ścigania starają się obejść tajemnicę dziennikarską przejmując bilingi rozmów...

Prasa w internecie - Konferencja Centrum Wolności i Monitoringu Prasy

2005-09-22 11:00

Centrum Wolności i Monitoringu Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich zaprasza na Konferencję pt. Prasa w internecie.

W Europie zaniepokojeni mieszaniem telewizji z internetem

»

Komisja Europejska zakończyła konsultacje społeczne w sprawie reformy regulacji telewizyjnych w UE, jednocześnie takie grupy jak the E-Business Regulatory Alliance przestrzega, by Komisja nie rozszerzała rozwiązań przewidzianych w dyrektywie o telewizji bez granic na treści audiowizualne znajdujące się w internecie. W Polsce również trwa ta dyskusja, a jak się wydaje: rząd jeszcze przed wyborami przyjmie strategię mediów elektronicznych.

Wczoraj odbyło się pierwsze interaktywne Forum

logo programów wyborczych iTVPW dniu wczorajszym, o godzinie 20:00 na stronach iTVP (to skrót projektu Telewizji Polskiej: interaktywna telewizja) można było śledzić pierwsze interaktywne wydanie programu Forum, prowadzonego przez Dorotę Gawryluk. Internauci mogli za pomocą chata oraz forum zadawać pytania politykom zgromadzonym w studio. Padło kilka istotnych deklaracji dotyczących internetu!

Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych

W dniu 26 sierpnia br., międzyresortowy Zespół do Spraw Strategii Rozwoju Radiofonii i Telewizji, powołany zarządzeniem Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2004 r., przyjął Strategię Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020. Na stronach Ministerstwa Kultury znajduje się prośba o nadsyłanie komentarzy do tego dokumentu.

Prawo do blokowania spamu potwierdzone w USA

Teksański Uniwersytet potwierdził przed sądem swoje prawa do blokowania niechcianej korespondencji kierowanej drogą elektroniczną na uniwersyteckie skrzynki pocztowe (spamu). Jest wyrok sądu apelacyjnego.

Wokół telewizji i radiofonii - konsultacje

W Europie konsultacje społeczne dotyczące nowego prawa skończą się we wrześniu - u nas za dwa tygodnie będziemy mogli komentować strategię narodową. Analizując polskie dokumenty strategiczne warto brać pod uwagę to o czym myśli się w Unii (właśnie zaczęły się tam konsultacje w sprawie nowej dyrektywy, która ma zastąpić tę z 1989 roku). U nas Krajowa Rada rozpoczęła debatę...