media

Upadłość Wirtualnej Polski

Ta informacja znajduje się nieco poza głównym nurtem prezentowanych w tym serwisie doniesień, ale dotyczy zarówno prawa jak i Internetu, jednak w nieco innym kontekście. Gazeta Wyborcza publikuje wywiad z Markiem Borzestowskim w kontekście złożenia przez zarząd WP wniosku o ogłoszenie upadłości spółki:

Zdjęcie dołączone do CV i komentarz

Gazeta Wyborcza publikuje historię pewnej dziewczyny, która została wykorzystana w pewnej, nieuczciwej - moim zdaniem - kampanii reklamowej. Sprawa dotyczy ochrony dóbr osobistych, w szczególności prawa do prywatności oraz wizerunku.

Sąd odrzucił wniosek Komitetu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sąd Okręgowy W-wy I Wydz. Cywilny, Al. Solidarności 127 wydał postanowienie, na mocy którego m.in. odrzucił wniosek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na Rzecz Ustawy o Rzeczniku Pacjenta o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zakazującego rozpowszechniania nieprawdziwych zdaniem Komitetu informacji na jego temat, w szczególności sugerujących jakoby komitet działał niezgodnie z obowiązującym prawem.

DVD Jon chce odszkodowania

Jon Lech Johansen, autor kontrowersyjnego programu DeCSS, najwyraźniej stwierdził, że za wielomiesięczną gehennę sądową należy mu się jakaś rekompensata. Dlatego też domaga się od norweskiej policji odszkodowania.

Teraz serwisy porno pozywają

Kalifornijski wydawca magazynu porno, prowadzący również serwis internetowy o tej tematyce postanowił pozwać takie firmy jak Visa International, First Data Corp., Cardservice International, MasterCard International, Humboldt Bank oraz inne instytucje finansowe, zarzucając im, iż pomagają dokonywać transakcji nielegalnie pobieranymi z Internetu materiałami.

Jeszcze o DVD Jonie

Młody Norweg Jon Lech Johansen, oskarżony o nielegalne napisanie i rozpowszechnienie programu, umożliwiającego nieautoryzowane kopiowanie filmów na DVD, został uniewinniony przez sąd apelacyjny.

MMS - nieobojętne zdjęcie z telefonu

PAP: Węgierski rzecznik praw obywatelskich Attila Peterfalvi ma wyjaśnić, czy użytkownicy telefonów komórkowych wyposażonych w cyfrowe aparaty fotograficzne mogą robić zdjęcia ludzi bez ich zgody.

Rozpoczyna się apelacja w sprawie DeCSS

Sąd w Oslo rozpoczął rozpatruję sprawę Jona Lecha Johansena (znanego również jak DVD Jon), oskarżonego o złamanie norweskiego prawa antypirackiego. DVD Jon jest autorem kontrowersyjnego programu DeCSS, umożliwiającego m.in. kopiowanie płyt DVD.

Nowy proces DVD Jona?

Jon Lech Johansen (DVD Jon) znów stanie przed sądem - oskarżyciele odwołali się w styczniu br. od decyzji sądu niższej instancji. Jak pamiętacie - oskrażyciele twierdzą, że opracowany przez nastolatka program DeCSS pozwalający obejść zabezpieczenia DVD narusza norweskie prawo.