Systemowa ochrona tajemnicy dziennikarskiej

W Rzeczpospolitej ukazał się ciekawy komentarz Stanisława Podemskiego (komentatora "Polityki"), który dotyczy systemowej ochrony tajemnicy dziennikarskiej. Z jednej strony dziennikarz nie może być przesłuchiwany jako świadek ujawniający osobę i treść prowadzonych rozmów, z drugiej - organy ścigania starają się obejść tajemnicę dziennikarską przejmując bilingi rozmów...

Stanisław Podemski na łamach Rzeczpospolitej odnosząc się do jednej z ostatnich spraw, gdzie nie można było przesłuchać dziennikarza: "Prokuratura Krajowa odnalazła wsparcie prawne w tej sprawie. W komentarzu do wyroku Sądu Najwyższego z listopada 2002 r. powiada się, że "zakaz dowodowy istnieje wyłącznie w odniesieniu do osoby dziennikarza, który nie może być przesłuchiwany co do okoliczności wymienionych w art. 180 § 3 kodeksu postępowania karnego. Tak więc zakaz ten ma charakter niezupełny, bo nie jest zabronione dla udowodnienia danej okoliczności sięganie po inne źródło lub środek dowodowy... Nie ma więc żadnych przeszkód formalnoprawnych, by okoliczność tę udowodniono na podstawie innych dowodów z wyłączeniem zeznań dziennikarza" - konkluduje Prokuratura Krajowa w postanowieniu z 13 lipca 2005 r. Te inne dowody to właśnie dokumentacja rozmów telefonicznych."

Zdaniem autora tekstu z Rzepy: taka interpretacja przepisów, w której można dotrzeć inaczej do tajemnic zawodowych dziennikarza (na przykład domagając sie jego bilingów telefonicznych, by określić rozmówców dziennikarza i ich przesłuchać w sprawie, gdyż ich zakaz dowodowy nie dotyczy) nie jest przekonująca.

Polecam lekturę tego artykułu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>