Rzecznik Praw Obywatelskich o bilingach za SMSy i o dialerach

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do Ministra infrastruktury, w którym stwierdza, że - z racji, iż Prawo telekomunikacyjne nie nakłada obecnie na operatorów obowiązku sporządzania, na żądanie klienta, szczegółowego wykazu wysłanych przez niego sms-ów - utrudnia to abonentom reklamowanie wysokości rachunków.

Jak pisze Gazeta Prawna: "Rzecznik ponownie zwrócił się do ministra infrastruktury o informację, czy przewiduje on wprowadzenie zmian do prawa telekomunikacyjnego, które chroniłyby abonentów przed naliczaniem opłat za nienależycie udokumentowane połączenia telekomunikacyjne."

Zdaniem RPO, prawo powinno jednak obligować operatorów do sporządzania szczegółowych billingów sms-ów

Rzecznik zwrócił się również ponownie do prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o wszczęcie postępowania kontrolnego, które miałoby ustalić, czy podmioty dokonujące przekierowania połączeń z wykorzystaniem dialerów oraz podmioty, które pobierają opłaty za te połączenia, przestrzegają prawa. Rzecznik nie zgadza się ze stanowiskiem prezesa URTiP, że sprawa dialerów nie należy do jego kompetencji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>