W Europie zaniepokojeni mieszaniem telewizji z internetem

»

Komisja Europejska zakończyła konsultacje społeczne w sprawie reformy regulacji telewizyjnych w UE, jednocześnie takie grupy jak the E-Business Regulatory Alliance przestrzega, by Komisja nie rozszerzała rozwiązań przewidzianych w dyrektywie o telewizji bez granic na treści audiowizualne znajdujące się w internecie. W Polsce również trwa ta dyskusja, a jak się wydaje: rząd jeszcze przed wyborami przyjmie strategię mediów elektronicznych.

Jak pisze serwis Out-law w odpowiedzi na konsultacje społeczne organizacja E-Business Regulatory Alliance przesłała Komisji odpowiedź zgodnie z którą obecne uregulowania działają dobrze i nie trzeba rozszerzać regulacji dotyczących telewizji i radiofonii na nowe technologie przesyłu takie jak 3G... Zdaniem tej orgazniacji obowiązują już stosowne uregulowania, takie jak dyrektywa dotycząca handu elektronicznego, czy prawnoautrska. Kraje członkowskie mają też wewnętzne regulacje dotyczące tych zagadnień.

Warto przypomnieć, że konsultacje europejskie zakończyły sie 5 września, a u nas 26 sierpnia br., międzyresortowy Zespół do Spraw Strategii Rozwoju Radiofonii i Telewizji przyjął Strategię Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020. Co prawda podczas poniedziałkowego programu interaktywnego Forum politycy zgromadzeni w studio zdystansowali się energicznie od pomysłów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co wcale nie oznacza, że Rząd, jeszcze przed wyborami, nie przyjmie tej strategii jako własnej... Być może następny rząd przyjmie swoją własną strategię?

Na stronach Komisji można zapoznać się ze wszystkimi opiniami nadesłanymi do Komisji w ramach zakończonych właśnie konsultacji. Przesłano 55 pisemnych opinii. Jedną z nich jest opinia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (PDF) dostępna na stronach komisji w języku polskim.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>