InDyGo - informatyczny system ewidencji gospodarczej

27 lipca Ministerstwo Gospodarki opublikowało koncepcję systemu InDygo (pełny tekst w PDF). W jego skład wejdzie Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej (CIoDG), która zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej powinna zostać uruchomiona od 1 stycznia 2007 r. Koncepcja przewiduje także przygotowanie i nieodpłatne przekazanie Urzędom Gmin oprogramowania kompleksowo obsługującego proces ewidencjonowania działalności gospodarczej oraz przesyłania wymaganych informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami oraz CIoDG.

Koncepcja zakłada "Pełny dostęp do danych w Internecie – zgodnie z zapisami ustawy (...) informacje zawarte w ewidencji są jawne (...). System zostanie zbudowany w lekkiej architekturze internetowej, z zastosowaniem cienkiego klienta (przeglądarki internetowej), a więc bez tworzenia specjalnej aplikacji klienckiej. (...) W celu obniżenia kosztów systemu i podniesienia jego trwałości wymogiem będzie zbudowanie go w oparciu o otwarte standardy przemysłowe bez stosowania rozwiązań specyficznych dla produktów konkretnych firm wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. System lokalny zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiający zastosowanie rozwiązań open source. Ma to zapewnić zarówno obniżenie kosztów, jak i uniezależnienie administracji publicznej od konkretnych dostawców i rozwiązań."

Taka koncepcja daleko odbiega od stylu informatyzacji kontaktów urzędu z obywatelami "wdrożonego" w niesławnym systemie płatnik w ZUS i kontynuowanego przez autorów generatora wniosków o dopłaty z funduszy strukturalnych SIMIK. Oba te systemy wymagają, by obywatel lub przedsiębiorca kupił sobie system komputerowy wygodny dla urzędników danej władzy.

Skoro już zajmuję uwagę czytelników chwaleniem naszej władzy, że w swym postępowaniu zaczyna się stosować do elementarnych standardów komunikacji społecznej, to warto zauważyć, że na merytoryczne pytanie zadane przez obywatela za pomocą udostępnionego na stronie resortu systemu komentarzy dyrektor Zbigniew Olejniczak wyczerpująco i konkretnie odpowiedział następnego dnia, mimo iż była to sobota w środku lata. Mam nadzieję, że już za rok taka reakcja nie będzie zasługującym na wyróżnienie ewenementem... (więcej na temat technicznych aspektów InDyGo napisałem w serwisie 7thGuard).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>