Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej

2006-03-10 12:00

CBKE zaprasza do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta: Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - współczesne koncepcje i problemy, która odbędzie się 10-11.03.2006 (piątek - sobota)

Celem konferencji jest ukazanie i zbadanie problemów oraz próba zdefiniowania konsekwencji związanych z przekształcaniem się form oraz celów tworzenia i korzystania z wiedzy z perspektywy różnych nauk - społecznych, technicznych, ścisłych, przyrodniczych.

Współczesne zjawiska i koncepcje wolnego oprogramowania, otwartych treści czy wolnej kultury, istniejące i rozwijające się na gruncie dynamicznych zmian społecznych i technologicznych, zawierają w sobie wiele różnych zagadnień badawczych. Ich wszechstronne rozumienie i badanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego - rewolucyjny charakter przekształceń sprawia, że często niemożliwe jest opisywanie zjawisk w ramach istniejących pojęć jednej dziedziny nauki.

Opłata konferencyjna: 0zł

Szczegóły konferencji na stronie www.wbz.uni.wroc.pl/konferencje

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>