Zakład karny z dozorem elektronicznym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy został przekazany do uzgodnień resortowych. Zgodnie z projektem - "skazani na karę pozbawienia wolności do lat trzech, którą odbywają w systemie programowego oddziaływania, wyróżniający się wzorową postawą i postępami w resocjalizacji, którzy w czasie odbywania kary w zakładzie karnym swoją postawą uzasadniają przypuszczenie, że będą przestrzegać porządku prawnego, w warunkach zakładu karnego z dozorem elektronicznym". To oczywiście nie wszystko.

Projekt z dnia 23 kwietnia 2007 r. został opublikowany w serwisie internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości (RTF). Jest również uzasadnienie (RTF).

Warto przypomnieć także, że w Sejmie znajduje się już rządowy projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. (por. Sejm znów zajmuje się dozorem elektronicznym).

Co do nowego projektu, to może warto zacytować jego uzasadnienie:

Przepisy projektowanej ustawy mają na celu umożliwienie skazanym odbywanie kary w nowym typie zakładu karnego z dozorem elektronicznym.

Do odbywania kary w zakładzie karnym z dozorem elektronicznym mogą być kierowani skazani: na karę aresztu, zastępczą karę aresztu lub zastępczą karę pozbawienia wolności pozbawienia, których właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia i zachowanie się po jego popełnieniu, uzasadniają przypuszczenie, że będą przestrzegać porządku prawnego w warunkach dozoru elektronicznego oraz skazani na karę pozbawienia wolności do lat trzech, którą odbywają w systemie programowego oddziaływania, wyróżniający się wzorową postawą i postępami w resocjalizacji, którzy w czasie odbywania kary w zakładzie karnym swoja postawą uzasadniają przypuszczenie, że będą przestrzegać porządku prawnego w warunkach zakładu karnego z dozorem elektronicznym; a także skazani na karę przekraczającą trzy lata pozbawienia wolności, którą odbywają w systemie programowego oddziaływania, w okresie przygotowania do życia po zwolnieni ustalonym przez komisję penitencjarną lub sąd penitencjarny na podstawie art. 164 § 1 lub § 2 kkw.

W zakładzie takim warunki odbywania kary będą zbliżone do wolnościowych, a nadzór nad przemieszczaniem się wewnątrz zakładu oraz kontrola wyjść na zewnątrz np. do pracy, na widzenia oraz w innych określonych w ustawie celach, sprawowany będzie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.

Do odbywania kary w zakładzie karnym z dozorem elektronicznym, skazanych będzie kwalifikować komisja penitencjarna za ich zgodą, jeżeli nie określi tego w wyroku sąd.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym z dozorem elektronicznym stanowić będzie formę weryfikacji stopnia przygotowania skazanego do readaptacji społecznej i życia na wolności po opuszczeniu zakładu karnego. Utworzenie nowego typu zakładu karnego spowoduje zwolnienie miejsc w zakładach karnych typu zamkniętego i półotwartego.

W przypadku, gdy skazany nie będzie stosował się do wymagań w zakresie samodyscypliny lub gdy przemawiać będą za tym względy resocjalizacyjne albo bezpieczeństwa, skazanego przenosi się do zakładu karnego typu zamkniętego. W przypadku, gdy skazany w wyznaczonym czasie nie powróci do zakładu karnego z przepustki lub widzenia, będzie kierowane zawiadomienie o przestępstwie, stosownie do treści art. 242 § 2 k.k.

Względy racjonalności oraz potrzeba ograniczenia do minimum kosztów funkcjonowania zakładu karnego z dozorem elektronicznym, przemawiają za tym, aby zorganizować go jako oddział funkcjonującego zakładu karnego, na co zezwala art. 72 § 3 k.k.w. Niezależnie bowiem od typu zakładu karnego, skazanemu zgodnie z art. 102 k.k.w. należy zapewnić m. in. odpowiednie ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienie oraz świadczenia zdrowotne, a takowych zakład karny z dozorem elektronicznym nie będzie w stanie samodzielnie zabezpieczyć, gdyż nie będzie posiadał wyodrębnionego i pełnego etatowego stanu administracji.

Przewiduje się, iż zakład karny z dozorem elektronicznym będzie funkcjonował jako oddział zakładu karnego w miejscowości Przytuły Stare, który będzie dla niego „jednostką macierzystą”. Takie rozwiązanie umożliwi ograniczenie do minimum wydatków osobowych na stałą obsadę kadrową, która jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania każdego wyodrębnionego oddziału, a którą stanowić będą: wychowawca zapewniający skazanym opiekę penitencjarną, kwatermistrz do prowadzenia depozytów, magazynu sprzętu kwaterunkowego, pościeli, ręczników, środków czystości oraz dwie zmiany służby ochronnej (patrolowa oraz do monitoringu). Pozostały katalog spraw, które musi zabezpieczyć każda jednostka penitencjarna np. prowadzenie kart zatrudnienia skazanych, rozliczeń finansowych, opieki medycznej oraz w zakresie nadzoru nad wydawaniem posiłków zabezpieczać będzie administracja jednostki macierzystej. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań, zakłada się wzmocnienie służb: ewidencyjnej, zatrudnienia oraz finansowej jednostki macierzystej w wysokości 1 etatu, dla każdej z tych służb. W celu umożliwienia widzeń na terenie zakładu, przewiduje się wydzielenie odrębnego pomieszczenia.

Posiłki dla skazanych przygotowane będą w ogólnej kuchni jednostki macierzystej. Dodatkowo, w miejscu zakwaterowania, skazani będą mogli we własnym zakresie przygotowywać sobie posiłki z produktów zakupionych z własnych środków finansowych.

Oczywiście należałoby sięgnąć do samego projektu.

I jeszcze. W tekście Mniejszy tłok w elektronicznej celi Rzeczpospolita napisała dziś: "Drobni przestępcy z krótkimi wyrokami, którzy za kratkami zachowują się nienagannie, będą przenoszeni do więzień z dozorem elektronicznym. Dzięki temu ma być mniej tłoczno i oszczędniej. To najnowszy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na przepełnione zakłady karne. Projekt zmian kodeksu karnego wykonawczego trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Z propozycji, do których dotarła "Rz", wynika, że ma powstać nowy rodzaj więzień - pilnowane elektronicznie. "

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>