Seminaria

W ramach prowadzonych przeze mnie badań nad relacjami prawa z Internetem wygłosiłem szereg referatów dotyczących tego zagadnienia. Poniżej znajduje się "oferta" seminaryjna dla tych wszystkich, którzy chcieliby mnie zaprosić do udziału w organizowanych przez siebie kursach, seminariach i konferencjach:

Internet a społeczeństwo informacyjne - Internet przyszłości, trendy i wydarzenia dotyczace rozwoju prawa.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach Konferencja PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej "Polska Informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej - Szansa dla polskich informatyków (6 kwietnia 2004)

Naruszenie prawa autorskiego w Internecie - omówienie form naruszenia prawa autorskiego oraz tendencji i trendów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z tego tytułu.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach Konferencja: Polski Rynek Oprogramowania (26 kwietnia 2004)

Problematyka prawnej ochrony informacji- przegląd problematyki prawnej dotyczącej ochrony informacji z uwzględnieniem regulacji prawnokarnych, ochrony informacji niejawnych, etc.
- Zagadnienie zaprezentowane m.in. w ramach warsztatów "Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Norma ISO 17799:2000" (15-16 grudnia 2003 r.)

Premium rate services - wyzwania prawne - Usługi audiotekstowe rozwijane są w Polsce już od ponad dziesięciu lat, problem podstawowych definicji, pierwsze orzeczenia polskie i światowe. Przykłady naruszeń prawa.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach Seminarium PIIT: "Rozwój rynku usług o podwyższonej płatności PREMIUM RATE SERVICES w Polsce" (10 marca 2004)

Spam w formie niezamówionej informacji handlowej jako delikt nieuczciwej konkurencji - definicje, regulacje, skala zjawiska, formy prawnej ochrony.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach konferencji 3rd International Interdisciplinary Conference on Electronic Commerce "ECOM-03" (16 października 2003)

Ochrona prywatności w Sieci - naruszenie prawa do prywatności użytkowników Internetu, nowe formy zagrożeń, sposoby ich przeciwdziałania, regulacje prawne
- Zagadnienie zaprezentowane podczas Forum Internetu Obywatelskiego, które odbyło się w ramach targów komputer EXPO 2004. (21 stycznia 2004)

Kradzież tożsamości w systemach IT - aspekty prawne - problem kradzieży tożsamości, skala zjawiska, przykłady naruszeń prawa, jak z tym zjawiskiem walczyć.
- Zagadnienie zaprezentowane w trakcie Konferencji Karta 2003 (27 listopada 2003), w ramach Ogólnopolskiej Konferencji "E-commerce - obrót gospodarczy w cyberprzestrzeni", odbywającej się w dniach 5-6 listopada 2004 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz w ramach konferencja "Internet płaszczyzną globalizacji handlu II", która odbywała sie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2005 roku

Patentowanie oprogramowania - Wątki europejskiej dyskusji - projekty dyrektywy europejskiej, przegląd argumentacji za i przeciw, spektakularne spory. aktualna sytuacja w Polsce.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach Wyjazdowej Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (2003)

Biuletyn Informacji Publicznej - Standardy zabezpieczania treści informacji publicznych - Informacja publiczna: wstęp i regulacje podstawowe, Standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.
- Zagadnienie zaprezentowane m.in. w trakcie konferencji SEP: "Zastosowania cyfrowych technik w biznesie..." odbywającej się w ramach Komputer EXPO (24 stycznia 2002)

Manipulacja w Internecie - formy manipulacji w Sieci, na co należy zwrócić uwagę. Przykłady dotyczące informacji finansowej, ochrony dóbr osobistych, oszustw.
- Zagadnienie zaprezentowane m.in. podczas konferencji naukowej "e-komunikacja", organizowanej przez Wyższą Szkołę Promocji (23 stycznia 2003) oraz w ramach wykładów dla studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytutu Stosowanych Nauk Społeczenych UW.

Internet a marketing usług (finansowych, turystycznych, etc...) - apart pojęciowy marketingu. Sposoby stosowania technik marketingowych w Sieci.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach seminariów SKN Marketingu SGH oraz Centrum Rozwoju Turystyki

Internet w firmie - uwarunkowania prawno - organizacyjne - Prowadząc działalność w Internecie należy brać pod uwagę regulacje dotyczące prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, dóbr osobistych, ochorny danych osobowych, znaków towarowych czy prawa prasowego.
- Zagadnienie zaprezentowane m.in. podczas warsztatów, które odbyły się w ramach Światowego Dnia Telekomunikacji 2001 oraz w roku 2002.

Rejestracja domen internetowych - przegląd regulacji dotyczacych znaków towarowych, ochrony dóbr osobistych, nieuczciwej konkurencji czy oznaczeń przedsiębiorstwa.
- Zagadnienie zaprezentowane m.in. w ramach konferencja "Domeny" organizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (marzec 2001)

Technologia w służbie edukacji prawniczej - możliwości zastosowania metod matematycznych i informatycznych do badań zjawisk prawnych, problematyka cybernetyki prawniczej.
- Zagadnienie zaprezentowane m.in. w ramach seminarium naukowego Prawne Aspekty Społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. (28 listopada 2001 r.)

Problematyka prawna wykorzystywania Internetu przez dzieci - przegląd regulacji, wybrane przykłady zagrożeń, pierwsze światowe orzeczenia.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach konferencji "Dziecko a Internet. Szanse - zagrożenia", organizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka, Sala Kolumnowa Sejmu RP (9 grudnia 2002 r)

Prowadzenie działalności marketingowej online - prawne aspekty, omówienie takich regulacji jak prawo uczciwej konkurencji, problematyki spamu, przegląd ciekawych orzeczeń dotyczących zagadnienia.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach seminarium organizowanego przez Fundusz Współpracy EURO INFO Centre, 12-13 maja 2004

Ochrony własności intelektualnej - kontrowersje wokół terminu "własność intelektualna" przegląd regulacji dotyczącej prawa autorskiego, patenty na oprogramowanie, oraz znaków towarowych.
- Zagadnienie zaprezentowane w ramach seminarium organizowanego przez Fundusz Współpracy EURO INFO Centre, 12-13 maja 2004

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>