Egzamin dla kandydatów na kontrolerów w grudniu

Chyba warto odnotować (chociaż już chwila minęła od czasu pojawienia się tej informacji), że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją nr 169 z dnia 11 września 2007 r. (Dz. Urz. MSWiA nr 8 poz. 40) wyznaczył miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji dla kontrolerów systemów informatycznych.

Wedle informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: "Egzamin odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. o godzinie 09:00, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, przy ul. Batorego 5."

Decyzja przywołuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji (PDF) (a to rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 28 ust. 9 pkt 1-8 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656, z późn. zm.)). Ustawowe "umocowanie" kontrolerów wynika z rozdziału 4 ustawy, zatytułowanego "Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy".

Decyzja nr 169 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji (PDF)

Przeczytaj również: Przygnębiający raport MSWiA na temat BIP, gdzie mowa o możliwościach kontroli prowadzenia BIP z minimalnymi wymaganiami...

Art. 28. Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

1. Kontrolerem może być osoba pełnoletnia, która:

1) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

2) posiada wykształcenie wyższe o specjalności odpowiedniej z uwagi na zakres kontroli, o której mowa w art. 25;

3) posiada ważne świadectwo kwalifikacji wydane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Kontroler jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności kontroli. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu pełnienia obowiązków kontrolera w urzędzie obsługującym organ dokonujący kontroli.

3. Świadectwo kwalifikacji wydaje się po ukończeniu szkolenia początkowego oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi ewidencję wydanych świadectw kwalifikacji. Ewidencja obejmuje numer wydanego świadectwa, imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która uzyskała świadectwo kwalifikacji.

5. Świadectwo kwalifikacji jest ważne przez okres 5 lat od dnia jego wydania. Ważność świadectwa kwalifikacji może być przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy.

6. Przedłużenia ważności świadectwa kwalifikacji dokonuje minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek osoby zainteresowanej, po ukończeniu przez tę osobę szkolenia uzupełniającego i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu.

7. Za przeprowadzenie egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego oraz szkolenia uzupełniającego jest pobierana opłata.

8. Szkolenie początkowe oraz szkolenie uzupełniające może prowadzić podmiot, który dokonał pisemnego zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji w terminie 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia przez ten podmiot. Zgłoszenia wymaga także zaprzestanie prowadzenia tych szkoleń.

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres programowy i wymiar czasowy szkolenia początkowego i szkolenia uzupełniającego,

2) skład oraz regulamin działania komisji egzaminacyjnej,

3) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego,

4) zakres tematów egzaminacyjnych,

5) warunki i tryb wydawania lub przedłużania świadectwa kwalifikacji,

6) wzór świadectwa kwalifikacji,

7) wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego oraz szkolenia uzupełniającego,

8) wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8

- mając na uwadze konieczność sprawnego, obiektywnego i rzetelnego przygotowania do wykonywania czynności kontrolera, zapewnienia należytego udokumentowania umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, a także ustalenia wysokości opłat, o których mowa w pkt 7, tak aby nie przekraczały one rzeczywistych kosztów przeprowadzenia egzaminów.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

egzamin

Witam Na ten egzamin czekałem ponad 1,5 roku. Czyli świadectwo kwalifikacyjne o tyle jest mniej ważne. Od momentu ukończenia szkolenia wszystkie ustawy były zmieniane. Zostało mi 1,5 nauki i pytanie czy zdam. Zakres nauki to ponad 8 ustaw + rozporządzenia kodeks KPA. Ciekawy jestem ile osób przystąpi. Wszystkim życzę powodzenia

Witam, nie moge niestety

Witam, nie moge niestety wywnioskowac z ustawy jakie jest to "wykształcenie wyższe o specjalności odpowiedniej z uwagi na zakres kontroli".
Prosze zatem o jakas podpowiedz, dzieki!

Odpowiednie wykształcenie

Na kursie stwierdzono, że odpowiednie wykształcenie to jedno z: Ekonomiczne, informatyczne, prawne lub pochodne tego wykształcenia. Można wnioskować to po zagadnieniach i tematach jakie są poruszane na kursie i egzaminie. Myślę jednak, że nikt nie zakwestionuje wykształcenia jeśli zda się egzamin.

2 tygodnie - e kontroler

jeszcze dwa tygodnie i poprawka !

i po poprawce

Kiedy przyjechałem na egzamin, ktoś właśnie już zdawał. Przyszły kolejne trzy osoby. Nagle wyszła dziewczyna. Usłyszeliśmy pierwsze wrażenia. Na twarzach wszystkich pojawiło się przerażenie. Po koło 5 min poproszono kolejną osobę. Byłem to ja. Za dziwami siedziała komisja, wszyscy mieli kamienne twarze. Usłyszałem krótką instrukcję: trzy zestawy kopert z pytaniami 10 min na odpowiedz. Wyciągnąłem z każdego zestawu po jednej kopercie - ciągnąłem z pod spodu. Siedziałem patrząc na pytania, zrobiłem krótkie notatki. Starałem się odpowiedzieć szybko i wyjść i mieć to za sobą. Komisja zadała jeszcze kilka pytań luźnych typu co robię. Kiedy wyszedłem podzieliłem się z pozostałymi kandydatami wrażeniami. Uświadomiłem sobie, że w pytani C popełniłem błąd - pewnie przez stres starałem się pocieszyć potem szybko udałem się na dworzec. .... Dziś z rana trochę się zacząłem myśleć o wynikach, niestety nadmiar pracy nie pozwolił mi na sprawdzenie wyników. Przed 14 zadzwoniła żona - powiedziała: ZDAŁEŚ.

Obiecano mi...

VaGla's picture

Obiecano mi, że treść pytań egzaminacyjnych będzie opublikowana w internecie :)

Gratuluję. Pytanie teraz co Pan z tym zrobi :)
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

co dalej

Co dalej to dobre pytanie, które zadaje mi żona od czasu skończenia kursu czyli od 2 lat. Zgodnie z rozporządzeniem złoże wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji. Kiedy zaczną się kontrole to tego chyba nikt nie wie. Jednak to, że zdałem świadczy o posiadaniu pewnej wiedzy, która mam nadzieję zainteresuje firmy działające sektorze e-administracji.

po egzaminie poprawkowym

Zdaly tylko dwie osoby. Naleza im sie gratulacje, gdyz egzamin wcale nie byl latwy. Mnie sie nie udalo, chociaz myslalem ze odpowiadam dobrze. Zagadnienia ktorych dotyczyly pytania byly mi znane. Widocznie jednak dla Komisji czegos zabraklo w moich wypowiedziach.

Najbardziej zaskoczyl mnie jednak sposob liczenia i oceniania przez Komisję, w ktorym jak dla mnie pare rzeczy sie nie zgadza, a raczej nie sumuje i nie dzieli. Latwo sprawdzic. Dla niektorych osob podana suma punktow nie jest rowna dodawaniu pytan A+B+C. Podobnie zdarza sie z wyliczonym procentowym wynikiem egzaminu, ktory powinien byc procentem sumy w stosunku do maksymaklnej mozliwej oceny tj. liczby 15. Zastanawiajace jest tez to w jaki sposob wyliczono oceny za pytania, gdyz wyglada iz oceny poszczegolnych czlonkow komisji musialy byc podawane co najmniej z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Proby symulacji uzyskania wyniku oceny za niektore pytania jako wyliczenia sredniej arytmetycznej z poszczegolnych ocen czlonkow Komisji prowadza do takiego wniosku.

Wyszlo mi na to ze 2+2 to nie jest 4. Coz kontroler musi zwracac uwage i na takie szczegoly. Jezeli podaje sie pewne wyniki to je sie sumuje, a nie ich zaokraglenia.

Moze ktos wie jak Komisja to liczyła.

Sprobuje chyba jeszcze raz - o ile nie skoncze tylko na tym jednym egzaminie. Ciekawe czy kolejny bedzie w tym roku (a powinny byc co najmnie dwa) czy moze za dwa lata, albo wcale.

Wszystkiego dobrego dla e-kontrolerow

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>