Narodowe Centrum Certyfikacji NBP

wieczne pióro do podpisówNarodowy Bank Polski uruchomił Narodowe Centrum Certyfikacji - główny urząd certyfikacji (tzw. root) dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce. Funkcja root'a została przejęta przez Narodowy Bank Polski od spółki Centrast S.A. i będzie realizowana przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej banku centralnego.

Narodowy Bank Polski uzyskał 27 lipca 2005 roku upoważnienie od Ministra Gospodarki i Pracy, stanowiące podstawę prowadzenia głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego. Proces przejęcia przez NBP zadań Centrastu nie miał wpływu na funkcjonowanie polskiego rynku bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Narodowe Centrum Certyfikacji pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, powierzoną Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki i Pracy na mocy ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Działając na podstawie art. 23 ust. 5 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w dniu 27 lipca 2005 r., Minister Gospodarki i Pracy upoważnił Narodowy Bank Polski do wykonywania następujących czynności:

1. wytwarzanie i wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

2. publikacja listy wydawanych zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1

3. publikacja danych służących do weryfikacji wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1

4. publikacja listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych

oraz powierzył Narodowemu Bankowi Polskiemu prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Szczegółowe informacje na temat Narodowego Centrum Certyfikacji są dostępne w serwisie internetowym www.nccert.pl

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>