Aresztowany za spam promujący leki

W Prior Lake (USA) aresztowano dwudziestopięcioletniego Christophera Williama Smitha, stawiając mu dwanaście federalnych zarzutów związanych z działalnością Xpress Pharmacy Direct. Zarzuty postawiono również czterdziestosiedmioletniemu Dr Philipowi Mach (Franklin Park, New Jersey) oraz czterdziestopięcioletniemu Bruce'owi Jordanowi Liebermanowi (Farmingdale, New York).

lekiZgodnie z doniesieniami Smith miał wykorzystywać przesyłanie niezamówionych i niechcianych komunikatów (spam) by oferować leki bez upewnienia się (sprawdzeni), że konsumenci dysponują stosownymi receptami dotyczącymi tych właśnie farmaceutyków. Postawiono mu zarzuty udziału w spisku przeciwko obrotowi kontrolowanymi substancjami, dystrybucji kontrolowanych substancji, udziału w organizacji przestępczej, wprowadzania do obrotu międzystanowego leków bez stosownych oznaczeń.

serwis SMH relacjonuje: w maju tego roku federalni zamknęli działalność Xpress Pharmacy i zabezpieczyli związany z tym "przedsięwzięciem majątek", a więc luksusowe samochody warte 1.8 miliona dolarów, dwa domy, oraz 1.3 miliona dolarów w gotówce. Nawet po zamknięciu tego przedsięwzięcia i utracie swojej kolekcji drogich pojazdów – Smith próbował znów uruchomić podobny „biznes” na zasadzie offshore – gdzieś w Dominikanie. Jednak przyleciał do Minneapolis, gdzie już na niego czekano.

Zdaniem the Spamhaus Project - międzynarodowejorganizacji zajmującej się zwalczaniem spamu z siedzibą w Wielkiej Brytanii - młody Smith jest (był) jednym z najgorszych spamerów na świecie... Jego sylwetkę, widzianą m.in. oczyma sąsiadów, przybliża Law.com

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>