Patentowe podchody

Na stronach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej opublikowano Stanowisko w sprawie projektu dyrektywy patentowej: "Komitet Europejski Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 stycznia odnotował, że prace nad ostatecznym stanowiskiem Polski w tej sprawie nie zostały jeszcze zakończone. W związku z powyższym, Komitet Europejski postanowił, że Stały Przedstawiciel RP przy UE zwróci się do Prezydencji o nie wprowadzanie tego punktu do porządku obrad posiedzenia Rady UE".

Daje to trochę czasu, jednak niewiele go zostało. Jak pisze 7thGuard: "Decyzja o restarcie procedury może zostać podjęta już 2 lutego, na posiedzeniu komisji prawnej Parlamentu" - tu chodzi o powrót dyrektywy do pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim. Czy się tak stanie? Problemów jest wiele. jeden to konsekwencja w działaniu. Jeśli jakieś państwo kiedyś opowiedziało się za jakimś stanowiskiem - teraz, by nie być uznanym za niepoważnego partnera trzymać się może wcześniejszych ustaleń.

W sprawie dyrektywy toczą się również przeróżne targi polityczne - my wam ustąpimy w tym i tym, a wy nie będziecie robić obstrukcji tu i tu. Docierają rónież niepokojące głosy, wedle których stali przedstawiciele rządów w UE próbują podejmować działania inne niż te, które wynikałyby ze stanowisk samych rządów. Wiadomo: rządy są daleko, a Unia blisko - bliższa koszula ciału? Tylko co koszula a co ciało? Świat nam nadal dziękuje.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>