Prasa w internecie - Konferencja Centrum Wolności i Monitoringu Prasy

2005-09-22 11:00

Centrum Wolności i Monitoringu Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich zaprasza na Konferencję pt. Prasa w internecie.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaprasza Państwa do udziału w jednodniowej konferencji na temat prasy internetowej, która odbędzie się w dniu 22 września (czwartek) 2005 r. od godz. 11.00 do 17.00, w Domu Dziennikarza w Warszawie, na ulicy Foksal 3/5 (sala B na I piętrze).

Konferencja - szkolenie ma dotyć funkcjonowania redakcji internetowych. "Wybitni znawcy prawa prasowego i autorskiego omówią m.in. sprawy rejestracji prasy internetowej, ochrony danych osobowych internautów, prawo cytatu, zasady zamieszczania sprostowań, reklam".

strona Centrum Monitoringu Wolności Prasy
strona Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Nie ma wątpliwości co do tego, że internet staje się dominującym środkiem masowego przekazywania. Służy on różnym celom, jednak najważniejszym z nich jest od początku jego istnienia wymiana informacji. Globalna sieć nie jest narzędziem komunikowania się wyłącznie między jednostkami, bo swoje tradycyjne zadanie wykonuje już tą drogą szeroko pojęta prasa. Mamy więc do czynienia z elektronicznymi wersjami publikacji drukowanych, ale i z portalami informacyjnymi o zupełnie nowej metodzie działania.

Zarówno w sferze praktycznej jak i prawnej, a być może i etycznej, internet jest dopiero „oswajany”. Okazuje się, że i w wirtualnej rzeczywistości obowiązuje odpowiedzialność za słowo czy prawnoautorska ochrona utworów. Z drugiej strony, społeczeństwo zaczyna traktować prasę internetową poważnie. Najtrudniej jest chyba tym redakcjom, które istnieją tylko w internecie lub działają lokalnie (choć ich informacje mogą być odbierane wszędzie).

W tym kontekście, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, zaprasza Redakcje do udziału w jednodniowej konferencji nt. prasy w internecie. Odbędzie się ona 22 września (czwartek), a niniejszy list jest pytaniem o wolę udziału w wydarzeniu.

Z dotychczasowej praktyki, m.in. konsultacji prawnych udzielanych różnym redakcjom i dziennikarzom przez Centrum, płynie wniosek o potrzebie wyjaśnienia kwestii:
• potrzeby i sposobu rejestracji prasy internetowej (dzienników i czasopism) zgodnie z prawem prasowym i ewentualnej odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku
• odpowiedzialności za słowo w internecie w aspekcie prawnym i technicznym – sprostowania i wyjaśnienia (jak długo publikować, gdzie umieszczać?), fora internetowe
• ochrony danych osobowych internautów – problematyka przechowywania i udostępniania innym podmiotom na ich żądanie adresów IP
• prawa cytatu w internecie, szczególnej licencji na rzecz prasy z art. 25. prawa autorskiego – czy wszystko można dowolnie i bezpłatnie kopiować na swoich stronach?
• innych zagadnień z zakresu prawa autorskiego jak np. głębokie linkowanie (deep linking)
• reklamy w internecie – oddzielenie jej od treści redakcyjnej (bannery, linkowanie w treści artykułów itd.), stosowanie ograniczeń ustawowych skierowanych do „tradycyjnych mediów”
• wiarygodnego wykazania przez redakcje internetowe, że reprezentują prasę, ze wszystkimi wiążącymi się z tym konsekwencjami (szerszy dostęp do informacji, tajemnica dziennikarska, ale i standard szczególnej staranności i rzetelności)

Tematy będą omówione podczas mini-szkoleń przygotowanych przez Centrum razem z naukowcami z zakresu prawa prasowego i autorskiego oraz prawnikami-praktykami. Swój udział zapowiedzieli już prof. Ewa Nowińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacek Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz mecenas Jan Stefanowicz. Będzie to też naszym zdaniem dobra okazja do omówienia niektórych podstawowych zagadnień z zakresu profesji dziennikarskiej, takie jak wymienione w ostatnim punkcie powyżej. Naturalnie, wydarzenie będzie świetnym forum do dyskusji między uczestnikami. Proponujemy również wspólne wypowiedzenie się w istotnych sprawach dla prasy internetowej, choćby odnośnie niejednolitej praktyki rejestracji prasy internetowej.

Mając nadzieję, że powyższy zarys wzbudził u Państwa zainteresowanie, prosimy o wyrażenie woli udziału w konferencji najlepiej do końca sierpnia. Koszt udziału w konferencji dla jednej redakcji wynosi 100 zł., zapewnimy poczęstunek oraz materiały związane z tematyką spotkania.

Szczegółowy plan konferencji

11.00 - 12.00 prof. Jacek Sobczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• odpowiedzialność za słowo w internecie (sprostowania i wyjaśnienia, tajemnica dziennikarska, standard szczególnej staranności i rzetelności)
12.00 - 12.30 Jacek Kowalewski, CMWP SDP
• ochrona danych osobowych internautów, udostępnianie innym podmiotom adresów IP użytkowników portali (w tym for internetowych)
12.30 - 13.00 przerwa na poczęstunek
13.00 - 14.30 prof. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński
• rejestracja prasy internetowej (dzienników i czasopism)
• prawo cytatu i inne zagadnienia z zakresu prawa autorskiego
• reklama w internecie
14.30 - 15.30 mec. Jan Stefanowicz, przewodniczący Rady Konsultacyjnej CMWP SDP
• dostęp dziennikarzy do informacji publicznej
15.30 - 17.00 dyskusja, wstęp red. Tomasz Bonek, portal Money.pl

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>