media

Domniemanie, że jest wszędzie...

PAP/Hoga.pl: "Nowy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu ułatwienie egzekwowania abonamentu radiowo-telewizyjnego. W projekcie zapisane ma zostać domniemanie, że każde gospodarstwo domowe w Polsce posiada odbiornik radiowo-telewizyjny...".

Peer-to-peer i eGovernment

Sielne lobby próbuje zdelegalizować wykorzystywanie sieci p2p, tymczasem uruchomiony niedawno serwis outragedmoderates.org zgromadził ponad 600 dokumentów rządowych i sądowych, które udostępnia w takiej sieci. I okazuje się, że technologia p2p może przyczynić się do łatwiejszego dostępu do publikacji administracji publicznej, a więc w praktyce realizować ideę eGovernmentu...

Jawność vs. tajność

Rzeczpospolita: "Jawności informacji publicznej zagrażają nie tylko zakusy polityków, by zwiększyć urzędnicze uprawnienia do ograniczania doń dostępu. Niebezpieczne są też niejasne przepisy, w których ginie sens powołania prasy. To wnioski z poniedziałkowych warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich".

Prawo nadawcy?

W Światowej Organizacji Własności Intellektualnej - WIPO (The World Intellectual Property Organization) trwają prace nad wykreowaniem nowego prawa z rodziny praw autorskich: 'broadcast transmissions', które przysługiwałoby nadawcom (broadcasters), nawet gdyby transmitowane treści przynależałyby do tzw. domeny publicznej.

Ugoda Mokrosińskiej z WP

Wobec ogłoszenia z 9 kwietnia 2004 r. o upadłości spółki, Mokrosińska zrezygnowała z żądanych wcześniej 15 tys. zł zadośćuczynienia, które miały być przeznaczone na cel społeczny. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku doszło do ugody między Krystyną Mokrosińską a Wirtualną Polską. Ugoda zobowiązuje Wirtualną Polskę do przeprosin szefowej SDP w swoim portalu internetowym. Wobec polubownego załatwienia sprawy między stronami, gdański sąd umorzył proces.

Net ninjas

Przy Uniwersytecie w Toronto (Kanada) powstała specjalna grupa badawcza, której zadaniem jest przełamywanie cenzury nakładanej w Internecie przez rządy różnych państw.

Zakaz publikacji a interes publiczny

Sądy nie będą mogły zakazywać publikacji artykułów prasowych, których bohaterowie uznają, że naruszono ich dobra osobiste, jeśli taki zakaz byłby sprzeczny z ważnym interesem publicznym...

Śledztwo w sprawie nagrania

Policja z Nowego Jorku prowadzi śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób nagranie samobójstwa młodego człowieka znalazło się w serwisie oferującym pornografię. Samobójstwo było nagrane za pomocą wyodrębnionego (zamkniętego) systemu telewizji przemysłowej, monitorującej okolicę Bronxu.

Kolejna partia domen

Dziesięć firm złożyło podania do Icann, organizacji odpowiedzialnej za rozdzielanie domen internetowych, o przyznanie im łącznie dziewięciu nowych końcówek adresów internetowych...

Kradzież witryn

Taaaaak... W Internecie nagminne są sytuacje, w których ktoś nieuczciwie wykorzystuje ciężką pracę innych i z naruszeniem ich praw autorskich korzysta z całych artykułów lub ich fragmentów, czasem "bierze sobie" zdjęcia albo grafikę i umieszcza w innym serwisie. Klasyka naruszenia praw autorskich. Oto mamy nową formę takiego działania: kradzież całej witryny.