Ugoda Mokrosińskiej z WP

Wobec ogłoszenia z 9 kwietnia 2004 r. o upadłości spółki, Mokrosińska zrezygnowała z żądanych wcześniej 15 tys. zł zadośćuczynienia, które miały być przeznaczone na cel społeczny. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku doszło do ugody między Krystyną Mokrosińską a Wirtualną Polską. Ugoda zobowiązuje Wirtualną Polskę do przeprosin szefowej SDP w swoim portalu internetowym. Wobec polubownego załatwienia sprawy między stronami, gdański sąd umorzył proces.

Jak informowałem na łamach VaGla.pl Prawo i Internet: Krystyna Mokrosińska pozwała WP, w związku z tym, że spółka "zamieściła" na swoim portalu internetowym ogłoszenia towarzyskie, którego dziennikarka nie była autorką. Anons zawierał obsceniczne opisy i dane personalne kobiety. W ogłoszeniach podano jej numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko i wykonywany zawód. Dziennikarka twierdzi, że naruszyło to jej dobre imię i naraziło na utratę zaufania potrzebnego do piastowania stanowiska prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Oczywiście to nie pracownicy WP zamieścili ogłoszenie, tylko ktoś inny...

Kto? Tego się być może nie dowiemy (w grudniu 2003 r. Prokuratura Rejonowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie ustalenia autora anonsów). W każdym razie dziennikarka wytoczyła WP proces o naruszenie dóbr osobistych (jako podmiotowi odpowiedzialnemu za prezentowane w ramach portalu treści).

W związku z ugodą WP wyraziła "żal i ubolewanie", że anons umieszczony "na portalu" mógł narazić Mokrosińską na utratę zaufania społecznego. WP oświadczyła, iż "swoim działaniem, czy też zaniechaniem, nie miała zamiaru naruszyć jej dóbr osobistych, jednakże wobec faktu, że powódka czuje się tymi ogłoszeniami urażona pozwany powódkę za ich zamieszczenie przeprasza"

[PAP][Zobacz również felieton: Nie każdy uzna, że deszcz pada]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>