Nowela wchodzi w życie

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2006 r. nr 12, poz. 66), z której wynika dwuletni okres przechowywania danych telekomunikacyjnych abonentów.

Rzeczpospolita pisze z tej okazji: "To zgodne z tendencją europejską. W przyjętej w grudniu dyrektywie Parlament Europejski zdecydował, że okres przechowywania danych będzie wynosił od 6 do 24 miesięcy". Widać szerszej publiczności nieznane są okoliczności przyjmowania w UE dyrektywy i historia będzie pamiętała jedynie sam akt głosowania (ta doraźna koalicja przegłosowała dyrektywę po ostrej walce i być może ze złamaniem prawa...) Tendencją ogólnoświatową jest raczej to, że gromadzone dane wyciekają...

Rzepa pisze też o Polsce, że "w trakcie prac parlamentarnych pojawiały się nawet propozycje ostro krytykowane przez operatorów aby archiwizacja trwała 15 lat".

Zarówno w Polsce jak i w Europie nie tylko operatorzy reagowali krytyką. Ostro reagowały organizacje broniące praw człowieka, w tym prywatności, organizacje zajmujące się dostępem do infrastruktury czy rozwojem społeczeństwa informacyjnego, nie zapominając też o prawnikach...

Więcej o przechowywaniu danych telekomunikacyjnych w dziale retencja danych.

2 marca (wcześniej zapowiadałem, że 16 lutego, ale ten termin uległ zmianie) w Krakowie odbędzie się konferencja "Future of Internet Security. Bezpieczeństwo i retencja danych", organizowana przez fundację Proidea

w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne dotyczące abonentów i użytkowników końcowych jest obowiązany, z uwagi na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dane te przechowywać przez okres 2 lat. Obowiązek uważa się za wykonany w przypadku gdy zaprzestający działalności operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekaże do przechowywania dane transmisyjne innemu operatorowi publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Po upływie tego okresu, dane transmisyjne są usuwane lub anonimizowane przez operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy je przechowują. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przechowujący dane transmisyjne jest obowiązany dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności tych danych oraz interesów osób, których dane dotyczą.";

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>