media

Webmasterzy we Włoszech

Zgodnie z zaproponowanymi nowymi rozwiązaniami prawnymi (projekt nr 7292) webmasterzy mogą byc uznani za redaktorów prasowych w przypadkach zniesławień za pośrednictwem Sieci.

Webmaster ma kontrolować dostawcę usług

Wyższy Regionalny Sąd w Kolonii orzekł, że twórca strony www (website operator), której rozpowszechnianie lub rozpowszechnianie niektórych części strony zostało zakazane zakazem sądowym w postępowaniu przedwstępnym, poza obowiązkiem zmiany zawartości strony, zobowiązany jest również do dopilnowania, by dostawca usług internetowych (ISP) umożliwił dostęp tylko do nowej wersji prezentacji www (stron).

Krajowa Rada będzie regulować Internet?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała konferencję "Internet jako medium XXI wieku - problem polityki i regulacji radia i telewizji w erze cyfrowej".

BBC i nazwa domenowa

The British Broadcasting Corp. (BBC) ma prawo do nazwy domenowej bbcnews.com. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) stwierdziła, że domena była zarejestrowana w złej wierze.

Ustawa o języku polskim

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (obowiązująca od 9 maja 2000) stwierdza, iż języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwości towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.

Ochrona dóbr osobistych a prawo prasowe

Nowa sytuacja prawna, wprowadzona ustawą z dnia 23 sierpnia 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny