Książki

 tytułikona sortowaniarok wydaniaISBN
Ochrona znaków towarowych w Internecie

autor: Anna Kobylańska
Copyright: 2005
Publisher: C.H. BECK
ISBN: 83-7387-716-9
Pages: 170
Ochrona znaków towarowych w Internecie

autor: Jarosław Antoniuk
Copyright: 2006
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN: 83-7334-573-6
Pages: 272
Oprogramowanie open source w świetle prawa

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 2005
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-092-9
Pages: 280
Podpis elektroniczny. Komentarz

autorzy: Robert Podpłoński, Piotr Popis
Copyright: 2004
Publisher: Wyd. Difin
ISBN: 83-7251-444-5
Pages: 560
Podpis elektroniczny. Ustawa, komentarz, akty wykonawcze

autorzy: Mateusz Kamiński, Jakub Rzymowski
Copyright: 2002
Publisher: Wydawnictwo Sesja
ISBN: 83-916088-2-4
Pages: 210
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych

autor: Grzegorz Sibiga
Copyright: 2003
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-882-3
Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

autor: Ryszard Szałowski
Copyright: 2000
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-027-X
Pages: 245
Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury

autor: Janusz Kaczmarek (red.)
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-174-7
Pages: 254
Prawnokarna ochrona informacji. Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych z. 1/2000

autor: praca zbiorowa
Copyright: 2000
Publisher: Polska Akademia Umiejętności, Zakamycze
ISBN: 1506-1817
Prawnokarne gwarancje prywatności

autor: Sakowicz Andrzej
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-153-4
Pages: 440
Prawo a etos cyberprzestrzeni

autor: Dobrzeniecki Karol
Copyright: 2004
Publisher: Wyd. Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-703-2
Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

autor: Matlak Andrzej
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-354-1
Prawo handlu elektronicznego

autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Korus, Marcin Spyra
Copyright: 2005
Publisher: Branta
ISBN: 83-89073-66-8
Pages: 300
Prawo Internetu

autor: Paweł Podrecki (red)
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-262-1
Prawo karne komputerowe

autor: Andrzej Adamski
Copyright: 2000
Publisher: C.H.Beck
ISBN: 83-7110-910-5
Prawo Mediów

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red)
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN: 83-88296-97-3
Pages: wydawnictwo wymiennokartkowe
Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej

autor: Stanisław Piątek
Copyright: 2003
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7387-034-2
Pages: 272
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

autor: Andrzej Krasuski
Copyright: 2005
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-421-7
Pages: 608
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

autor: Stanisław Piątek
Copyright: 2005
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7387-867-X
Pages: 1203
Prawo umów elektronicznych

autor: Gołaczyński Jacek (red.)
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-244-1
Pages: 292