Podpis elektroniczny. Komentarz

autorzy:

Robert Podpłoński, Piotr Popis

wydawca:

Wyd. Difin

ISBN:

83-7251-444-5

stron:

560

od wydawcy:

Komentarz zawiera kompleksową analizę całego prawa o podpisie elektronicznym zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej oraz technologicznej. W ramach komentarza omówiono także wpływ ustawy na prawo cywilne, administracyjne, karne, bankowe, ochronę danych osobowych i informacji niejawnych, a także usługi świadczone elektronicznie.

W związku z rozwojem techniki, powszechnym dostępem do Internetu, poczty elektronicznej i handlu elektronicznego ustawa stanowi odpowiedź na konieczność stworzenia warunków prawnych pozwalających na skuteczne i bezpieczne stosowanie podpisu elektronicznego jako równorzędnego pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Do książki załączona jest płyta CD "e-elementarz podpisu elektronicznego" z oprogramowaniem m.in.do weryfikacji podpisu elektronicznego, akty normatywne polskie i zagraniczne oraz e-elementarz itp. Ustawa reguluje dziedzinę zupełnie nową i technicznie zaawansowaną, przez co staje się niełatwa do zrozumienia. Interpretowanie zapisów ustawy w oderwaniu od współczesnych technologii usług certyfikacyjnych jest skazane na porażkę oraz wymaga w równej mierze przygotowania prawniczego co informatycznego. Uwzględnienie przez Autorów ponad 250 publikacji, orzeczeń i aktów normatywnych, a także szeregu polskich, europejskich i światowych norm technologicznych oraz połączenie wiedzy prawniczej i informatycznej gwarantuje pełne i przekrojowe omówienie specyfiki podpisu elektronicznego.

kilka słów od siebie:

Jak napisałem przy innej okazji - nadszedł czas pisania rzetelnych komentarzy. Oczywiście książka ta nie nadaje się do lektury "do poduszki". To narzędzie pracy. W ostatnich czasach ustawodawca postanowił wiele nowych regulacji przyprawić podpisem elektronicznym - by daleko nie szukać - elektroniczne faktury. Podpis elektroniczny wzbudza wiele kontrowersji, stąd warto poznać stanowisko osób, które brały udział w procesie tworzenia regulacji bazowych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>