Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

autor:

Ryszard Szałowski

wydawca:

Difin

ISBN:

83-7251-027-X

stron:

245

od wydawcy:

Prezentujemy ustawę o ochronie informacji niejawnych oraz ustawę o ochronie danych osobowych - dwa akty prawne poświęcone w całości ochronie tajemnicy. Jedna z nich strzeże w sferze informacji głównie podstawowe interesy Rzeczpospolitej, druga chroni sferę prywatności obywateli. Opracowanie jest adresowane do pracowników organów władzy publicznej, państwowych osób prawnych, osób zamierzających ze względu na zajmowane stanowisko ubiegać się o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, a także dziennikarzy, studentów, uczestników szkoleń z zakresu ochrony tajemnicy oraz wszystkich osób zainteresowanych ochroną swej prywatności. Autor omawia i analizuje treść obydwu aktów prawnych, eksponując zakres przedmiotowy i podmiotowy ich obowiązywania, organizację ochrony informacji, reguły dostępu do informacji niejawnych oraz prawne przesłanki przetwarzania danych osobowych, uprawnienia osób, których one dotyczą, a także obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za ochronę posiadanych informacji.
Opracowanie zawiera pełne teksty obydwu ustaw oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych wraz z załącznikami.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>