Prawnokarne gwarancje prywatności

autor:

Sakowicz Andrzej

wydawca:

Zakamycze

ISBN:

83-7444-153-4

stron:

440

od wydawcy:

Książka stanowi pierwszą w polskiej literaturze prawa karnego analizę prawnokarnych gwarancji prywatności zawartych w kodeksie karnym oraz w przepisach karnych ustawy o ochronie danych osobowych.

Przedstawia problematykę ingerencji w prywatność przez kryminalizację zachowań będących korzystaniem z prawa do prywatności oraz zagadnienie ochrony prywatności za pomocą norm prawnokarnych.

Zasadniczą częścią opracowania jest przedstawienie istoty prywatności i ewolucji prawa do prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i judykatury amerykańskiej.

Książka zawiera także analizę europejskiego standardu ochrony prywatności opartą na licznych orzeczeniach organów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz poglądach doktryny.

kilka słów od siebie:

Monografia jest wydaniem pracy doktorskiej autora, którą pod tym samym tytułem obronił w 2004 roku w Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Prawa. Promotorem pracy był prof. dr hab. Piotr Józef Hofmański.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>