Prawnokarna ochrona informacji. Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych z. 1/2000

autor:

praca zbiorowa

wydawca:

Polska Akademia Umiejętności, Zakamycze

ISBN:

1506-1817

spis treści:

# Maciej Kliś, Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe
# Piotr Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerowych. Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego
# Włodzimierz Wróbel, Prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej
# Maria Szewczyk, Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza
# Anna Guzik, Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej
# Katarzyna Brocławik, Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy osób świadczšcych pomoc prawną
# Andrzej Zoll, Ochrona prywatności w prawie karnym
# Grzegorz Bogdan, Przepływ informacji podatkowych i jego ochrona metodami prawa karnego
# Wojciech Dadak, Prawnokarna ochrona tajemnicy w obrocie papierami wartościowymi
# Wojciech Dadak, Prawnokarna ochrona tajemnicy handlowej w postępowaniu w sprawach zamówień publicznych
# Agnieszka Barczak, Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej
# Anna Guzik, Przegląd czasopism prawniczych
# Agata Gałuszka, Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Brak elementarnej wiedzy informatycznej

Po zapoznaniu się z pracą Pana M. Klisia, muszę stwierdzić, że zagadnienie opisane w pracy pt. "Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe" nie zwierają znajomości podstawowych informacji z dziedziny informatyki. Będąc młodym adeptem prawa i z wykształcenia informatykiem jestem zmuszony stwierdzić, że ten problem dotyka nie tylko tej pracy ale szeregu innych znakomitych znawców prawa karnego, którzy nie zadają sobie trudu z zapoznaniem się z istotą funkcjonowania systemów komputerowych i związanych z tym wiedzą. Takie kształtowanie młodych ludzi pozwala mi stwierdzić, że system ochronny jakim jest prawo karne będzie ciągle za specyfiką informatyzacji życia społecznego. Pragnę jednak podkreślić, że w gronie znakomitości zajmujących się ta dziedziną prawa jest prof. A. Adamski, który w swych pracach zawiera nie tylko wykładnie semantyczną prawa ale również zawiera w nich aspekty zaczerpnięte z dziedziny informatyki, co pozwala na prawidłowe przedstawienie problematyki związanej z przestępstwami wykorzystującymi systemy informatyczne.

Jest Pan dość surowy

VaGla's picture

Jest Pan dość surowy, ale to - jak uważam - dobrze. Nie wiem czy zwrócił Pan uwagę, że publikacja, o której mowa w komentowanej notatce, została wydana w 2000 roku. Artykuły, które tam opublikowano były napisane nieco wcześniej. Publikacja daje pewne świadectwo prac badawczych w danym momencie na osi czasu. Dziś na pewno mamy więcej wiedzy, doświadczeń, spostrzeżeń. W 2000 roku zacząłem zbierać notatki na temat związków prawa i internetu. Pamiętam te czasu jako coś na kształt "zdobywania dzikiego zachodu". Gdy sięgnę do swoich opracowań pisanych w tamtym czasie wiem, że dziś napisałbym je inaczej. Informatyka dziś i informatyka siedem lat temu to również nie taka sama informatyka (chociaż teraz wystawiam się na łatwy strzał, gdyż informatyka - jestem tego świadomy - to nie wiedza na temat stosowanych narzędzi, a wiedza na temat "mechanizmów" przetwarzania informacji i na pewnym poziomie ogólności przyjmę wszelkie krytyczne głosy oburzenia odnoszące się do tego, obrazoburczego, jak mogę przypuszczać, stwierdzenia). Pana komentarz jest krytyczny i dobrze. Jednak będąc duchem niespokojnym, to jednak otwartym na nowe tezy i poglądy. Jeśli pisze Pan: "muszę stwierdzić, że zagadnienie opisane w pracy pt. "Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe" nie zwierają znajomości podstawowych informacji z dziedziny informatyki", a następnie nie odnosi się Pan do konkretnych tez stawianych przez autora komentowanego artykułu, to ja muszę stwierdzić, że taka teza nie wnosi zbyt wiele do publicznego dyskursu na temat sfery poruszanej w tym artykule. Jednocześnie byłbym wręcz zachwycony, jeśli zdecydowałby się Pan opublikować artykuł krytyczny do tych tez Macieja Klisia. Służę swoim serwisem. Taki "dwugłos" miałby szansę popchnąć tę dziedzinę badań w nowym kierunku. Ktoś, kto interesuje się zagadnieniem miałby szansę samodzielnie ocenić racje obu autorów.

Kiedy zdecydowałem się kiedyś publikować w internecie swoje komentarze i dałem możliwość odnoszenia się do nich czytelnikom, przyjąłem jednocześnie do wiadomości, a nawet - powiem to - zaakceptowałem fakt, że do moich wywnętrzeń czytelnicy będą się odnosić krytycznie, wytykając mi błędy w rozumowaniu, niewiedzę związaną z technologią, a nawet pominięcie, lub błędną interpretacje obowiązujących przepisów. Za każdy taki krytyczny komentarz dziękuję z autentyczną radością w duchu, gdyż oznacza on, iż ktoś przeczytał tekst, poświęcił na to akurat tyle czasu, by znaleźć nieścisłości i moje wypaczenia, a także to, iż chciało się komentatorowi odnieść do tego, co ja zapisałem i puściłem w świat. Jestem wdzięczny zawsze za komentarze, które punktują moje błędy. Nawet jeśli bardzo boli. Gdyby jednak ktoś postanowił pod moim tekstem napisać jedynie coś na kształt: "bzdura", to - jak sądzę przyzna mi Pan rację - taki komentarz nie będzie wartościowy ani dla mnie, ani dla innych jego czytelników. Wolałbym "bzdura, ponieważ..." i dalej tezy i argumenty je popierające. Taki komentarz nauczyłby mnie czegoś. Byłbym bogatszy.

Gdyby zatem zechciałby Pan opublikować pogłębioną analizę - ja chętnie ją opublikuję (albo podlinkuję, jeśli opublikowałby ją Pan gdzieś w Sieci), a Maćka Klisia poproszę o to, by miał szansę odnieść się krytycznie do tego co Pan opublikował. Na tym - w moim odczuciu - polega nauka. Na wzajemnym komentowaniu, badaniu, zwracaniu uwagi na coś, czego inni do tej pory nie zauważyli, lub zinterpretowali w odmienny sposób.

Z poważaniam
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>