Prawo karne komputerowe

autor:

Andrzej Adamski

wydawca:

C.H.Beck

ISBN:

83-7110-910-5

od wydawcy:

Tematyka pracy obejmuje cztery grupy merytorycznie powiązanych ze sobą zagadnień:
- charakterystykę zjawisk nadużyć komputerowych,
analizę przepisów Kodeksu karnego odnoszących się do tych nadużyć,
- prawnokarną ochronę danych osobowych na tle ustawy z 1997 r., a także
- aspekty procesowe ścigania przestępstw komputerowych i gromadzenia dowodów winy sprawców.

Wymienione zagadnienia stanowią podstawę prawa karnego komputerowego i mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia zjawiska komputeryzacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>