Surfing w pracy: upomnienie nie wylanie

Trwa ogólnoświatowa dyskusja na temat możliwości korzystania przez pracowników z komputera i internetu dla prywatnych celów. W Nowym Jorku sąd orzekł, że prywatne korzystanie z internetu w czasie pracy nie jest poważniejszym wykroczeniem, niż czytanie w pracy gazety lub wykonywanie krótkich prywatnych rozmów telefonicznych...

O sprawie pisze The Washington Post: Chodzi o Toquira Choudhri, pracownika Departamentu Edukacji w Nowym Jorku z 14 letnim stażem pracy.

Sędzia John B. Spooner z The Office of Administrative Trials and Hearings (OATH):

It should be observed, that the Internet has become the modern equivalent of a telephone or a daily newspaper, providing a combination of communication and information that most employees use as frequently in their personal lives as for their work

Co na język polski da się przetłumaczyć mniej więcej tak:

Należy uznać, że internet stał się współczesnym odpowiednikiem telefonów i gazet, stanowiących mieszankę źródła informacji oraz środka komunikacji, z jakiego pracownicy korzystają na co dzień, również w pracy.

W efekcie Sędzia zdecydował, że pracownikowi należy udzielić delikatnego upomnienia, nie zaś - jak chcieli jego zwierzchnicy - wyrzucić go z pracy.

Dep’t of Education v. Choudhri OATH Index No. 722/06 (Mar. 9, 2006) - REPORT AND RECOMMENDATION (PDF, 13 stron)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>