Prawo Internetu

autor:

Paweł Podrecki (red)

wydawca:

LexisNexis

ISBN:

83-7334-262-1

od wydawcy:

Praca zbiorowa, w której omówione zostały aspekty prawne funkcjonowania sieci teleinformatycznych, w szczególności przepisy, które są związane z nowymi technologiami oraz środkami komunikacji w sieci. Są to zagadnienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, elektronicznych instrumentów płatniczych, baz danych, podpisu elektronicznego...

Redaktor pracy dr Paweł Podrecki jest adiunktem w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorzy poszczególnych rozdziałów są pracownikami naukowymi bądź doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dariusz Kasprzycki, Zbigniew Okoń, Tomasz Targosz) i Uniwersytetu Śląskiego (Marek Świerczyński, Paweł Litwiński).

kilka słów od siebie:

Każdy zainteresowany prawnymi aspektami prowadzenia działalności w Internecie powinien zapoznać się zawartością książki. Mimo że można do niektórych zagadnień podchodzić w nieco odmienny sposób niż przedstawili to autorzy (np. nie zgadzam się ze zdaniem: "Pomimo technicznych różnic między przesyłaniem oświadczenia bezpośrednio przez odbiorcę oraz w sposób zautomatyzowany, wiadomości potwierdzające otrzymanie oferty są oświadczeniem woli wywołującymi take same skutki." str. 25. Według mnie nie będzie to oświadczenie woli. Nie będzie w takim przypadku "zachowania się osoby" (art. 60 kc) a jedynie zachowanie się algorytmu informatycznego) - książka stanowi istotny wkład w rozwój tej dziedziny prawa. Książka warta jest polecenia - autorzy wykonali kawał roboty.

Autorzy, przybliżając problematykę handlu elektronicznego i zasad korzystania z sieci, opisują m.in. podstawowe typy umów zawieranych w Internecie i środki ochrony konsumentów, a także praktyki nieuczciwych zachowań, zwłaszcza polegające na komercyjnym wykorzystywaniu poczty elektronicznej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Drugie wydanie

VaGla's picture

Pozycja doczekała się wydania drugiego. Czytaj na temat zmian i uzupełnień w tekście: Drugie wydanie Prawa internetu.

  • ISBN: 83-7334-693-7
  • liczba stron: 644
  • okładka: oprawa broszurowa
  • wydawnictwo: LexisNexis
  • wymiary: 167 x 235 mm
  • Rok wydania: 2007

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>