Drugie wydanie Prawa internetu

Koledzy przesłali mi właśnie drugie wydanie dzieła Prawo Internetu pod redakcją dra Pawła Podreckiego. Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na prezent świąteczny dla prawnika, to może się zastanowić nad tą właśnie pozycją (zaraz po tym, jak rozważy nabycie mojej książki ;). Wydanie drugie ukazało się z 2007 rokiem wydania, ale już jest w księgarniach. Poniżej informacja na temat zmian, zgodnie z zeznaniem autorów...

Część dra Zbigniewa Okonia (rozdziały 8, 9 i 10) została praktycznie napisane od nowa, a jednocześnie rozszerzył się zakres omawianej problematyki. Do najważniejszych zmian należy:

  • szersze potraktowanie problemu zwielokrotnień czasowych i dozwolonego użytku w rozdziale 8,
  • omówienie problematyki stosowania technicznych zabezpieczeń i informacji o prawach w rozdziale 8 i 9,
  • uzupełnienie rozdziału 9 o omówienie problematyki patentowej ochrony wynalazków wdrażanych komputerowo,
  • szersze uwzględnienie problematyki wyłączenia spod ochrony idei i zasad wyrażonych w programie komputerowym (rozdział 9),
  • uwzględnienie orzeczeń ETS w sprawach Fixtures Marketing Ltd v Svenska AB (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd v Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou EG (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab (C-64/02), British Horseracing Board Ltd v. William Hill Organization Ltd (C-203/02) w rozdziale 10.

W części dra Marka Świerczyńskiego, w rozdziale dotyczącym podpisu elektronicznego, zmiany dotyczą nowych regulacji, które umożliwiają posługiwanie się podpisami elektronicznymi (m.in. faktury w formie elektronicznej, deklaracje elektroniczne). Z kolei rozważania kolizyjnoprawne (sąd właściwy i prawo właściwe) zawarte w książce zostały rozbudowane w związku z projektem nowej ustawy prawo prywatne międzynarodowe oraz projektami rozporządzeń wspólnotowych Rzym I, Rzym II. W szerszym zakresie opisano też znaczenie zasady państwa pochodzenia wynikającej z dyrektywy o handlu elektronicznym.

W części autorstwa Pawła Litwińskiego rozdział dotyczący ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną został również opracowany od nowa, przy czym - jak zeznaje autor - zmieniła się filozofia omawiania zagadnień ochrony danych osobowych (rozdział IV ustawy). W zakresie zagadnień ochrony konsumentów autor uwzględnił nowelizację dot. instrumentów finansowych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>