Dalsze losy hazardowo internetowego projektu

Trwa dyskusja: Po jednej stronie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, który twierdzi, że wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności hazardowej w internecie będzie sprzeczny z prawem unijnym; Po drugiej stronie Ministerstwo Finansów. W efekcie "spór" ma rozstrzygnąć Rada Ministrów. Chodzi oczywiście o projekt z dnia 15 maja 2007 roku ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz niektórych innych ustaw (por. Hazard w projekcie Ministerstwa Finansów).

Przydałoby się poznać dokładne stanowisko UKIE, ale nie widzę go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Nie ma go też na stronach BIP Ministerstwa Finansów... Czyli wiemy nic. No, chyba żeby opierać się wyłącznie na materiałach prasowych, wówczas trzeba sięgnąć do artykułu opublikowanego na łamach Rzeczpospolitej pt. Unia błogosławi ruletkę w Internecie, gdzie można przeczytać "Zamiast całkowitego zakazu UKIE proponuje wprowadzenie systemu zezwoleń i rejestracji, który pozwoliłby kontrolować ten segment rynku. Ministerstwo Finansów miało odpowiedzieć, że "takie rozwiązanie w ogóle nie było brane pod uwagę". Alternatywa ma polegać na: całkowitym zakazie hazardu w internecie albo objęciu go monopolem państwowym.

Swoją drogą Rzepa zmienia adresy wcześniej opublikowanych tekstów, więc może z czasem powyższy link nie będzie prawidłowy, a takie stanowiska opublikowane w BIP mogłyby przetrwać dłużej...

Jakub Lutyk, rzecznik Ministerstwa Finansów, miał powiedzieć, że resort chce, by "projekt stanął na radzie [Radzie Ministrów] jeszcze przed końcem wakacji parlamentarnych".

Na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej - Komitet ten jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską oraz programowania i koordynowania działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich, jak również koordynowania działań administracji państwowej w zakresie otrzymywanej pomocy zagranicznej. Komitet przedstawia Radzie Ministrów opinie co do zgodności projektów normatywnych aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej.

Doniesienia i komentarze na podobny temat gromadzę w dziale hazard niniejszego serwisu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Projekt narusza podstawowe zasady funkcjonowania Unii

piper's picture

Tak skonstruowane przepisy są moim zdaniem niezgodne z prawem UE (nie pisząc już o GATTS/WTO) przynajmniej w dwóch kwestiach:

Swoboda przepływu usług, zgodnie z tym każdy obywatel Unii ma prawo do korzystania ze wszystkich usług/towarów dostępnych legalnie na terenie innego kraju UE. Pozostaje tu drobna furtka dla władz PL, bo trudno określić miejsce korzystania z tych usług, mogą więc pokusić się o zablokowanie dostępu z Polski do serwisów bukmacherskich (prawdopodobnie i tak skończyłoby się przed Trybunałem, ale przynajmniej zakaz stosowania takich praktyk nie wynika bezpośrednio z traktatów). Problemem pozostaje penalizacja korzystania z tych serwisów, szczególnie w sytuacji, gdy ustalenie miejsca korzystania z usługi będzie trudne (bo nieopłacalne) lub niemożliwe (bo sam fakt posiadania paszportu danego kraju nie może sprawiać, że staje się przestępcą za korzystanie z legalnych usług/towarów na terenie innego). Przepisy ogólne kodeksu karnego wyłączają odpowiedzialność, za czyny nielegalne w PL, ale legalne na terenie kraju na terenie, którego zostały popełnione, jak jednak określić miejsce świadczenia usługi przez sieć? Dużo więc zależy od praktyki i interpretacji wątpliwości.

Monitoring "podejrzanych" transakcji i "domniemanie" ich bezprawnego charakteru. Wiąże się to ściśle z poprzednim. Skoro korzystanie z usług jest legalne na terenie innego kraju, więc także płacenie za nie (w szczególności wykorzystując środki jak karta płatnicza/kredytowa). Tu już następuje bezpośrednie naruszenie praktyki UE - swobody przepływu kapitału.

Hmmmmmm jak wchodzę do

Hmmmmmm jak wchodzę do serwisu sportowego w portalu onet.pl to w zakładce "Piłka nożna" pojawia się reklama firmy hazardowej on-line mającej siedzibę na Malcie...

...to chyba sprzeczne z prawem gdzie powinienem to zgłosić? :D

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>