Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej

autor:

Stanisław Piątek

wydawca:

C.H. Beck

ISBN:

83-7387-034-2

stron:

272

od wydawcy:

W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia z zakresu prawa telekomunikacyjnego Wspólnoty Europejskiej, opierając się na wspólnotowych aktach prawnych (głównie dyrektywach). Wyjaśniono wszystkie kwestie istotne dla prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, w tym sprawy uprawnień, pozycji rynkowej przedsiębiorstw, świadczenia usług, dostępu do sieci, gospodarowania częstotliwościami i numeracją, ochrony prywatności użytkowników oraz funkcjonowania administracji telekomunikacyjnej. Opracowanie zawiera wiele odniesień do wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie telekomunikacji.
Publikacja szczególnie przydatna w przededniu wejścia Polski do UE, przedstawia bowiem wskazania dotyczące istniejących polskich rozwiązań prawnych w tym zakresie oraz wnioski de lege ferenda.
Książka przeznaczona jest dla operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług, prawników i specjalistów zajmujących się sprawami telekomunikacji oraz administracji telekomunikacyjnej

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>