Prawo umów elektronicznych

autor:

Gołaczyński Jacek (red.)

wydawca:

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

ISBN:

83-7444-244-1

stron:

292

od wydawcy:

W październiku 2005 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona prawu umów elektronicznych, której organizatorem było Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) działające na tym wydziale.

W spotkaniu uczestniczyli prelegenci z krajowych ośrodków naukowych (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Wrocławski) oraz z Uniwersytetu w Hanowerze.

Celem konferencji była próba włączenia się w ożywioną dyskusję dotyczącą elektronicznych czynności prawnych, jaka toczy się w ostatnim czasie w kręgach polskich naukowców. Komunikacja elektroniczna ujawniła nieznane dotychczas problemy prawne i wymusiła poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie zawierania umów. Publikowane w niniejszej książce referaty naukowe stanowią próbę odpowiedzi na liczne pytania pojawiające się w obrębie tej dziedziny badawczej.

spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Jacek Gołaczyński
Umowy elektroniczne - próba definicji

Janusz Kaspryszyn
Podpis elektroniczny osoby niemogącej pisać

Agnieszka Gryszczyńska
Oświadczenia woli opatrzone podpisem elektronicznym w Polsce oraz we Włoszech

Xawery Konaiski
Ochrona konsumenta korzystającego z usług elektronicznych w prawie polskim i Unii Europejskiej

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Ochrona przed spamem w prawie Unii Europejskiej

Maciej Skory
i O potrzebie interdyscyplinarnego podejścia do tak zwanego l obrotu elektronicznego

Bogusław Sołtys
Zawarcie umowy o arbitraż w formie elektronicznej

Agnieszka Łuszpak-Zając
Uregulowania kodeksu cywilnego a aukcje elektroniczne

Paweł Litwiński
Ochrona danych osobowych w umowach zawieranych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dariusz Szóstek, Marek Świerczyński
Prawne możliwości poszerzenia rynku podpisu elektronicznego w Polsce

Mirosław Kutyłowski
Podpis elektroniczny osoby prawnej w Republice Czeskiej

Beata Gadek
Rozważania o błędzie na tle umów zawieranych przez Internet

Przemysław Polański
Strona sklepu internetowego - oferta czy zaproszenie do składania ofert?

Gabriela Rzeżuchowska
Chwila złożenia oświadczenia woli przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Rafał Cisek
Sprawozdanie z konferencji

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>