Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych

autor:

Grzegorz Sibiga

wydawca:

Dom Wydawniczy ABC

ISBN:

83-7284-882-3

od wydawcy:

Omówienie proceduralnych aspektów ochrony danych osobowych. Autor omawia poszczególne etapy postępowania przed: (1) administratorem danych (np. tryb udostępniania treści danych) oraz (2) Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (np. wszczęcie kontroli na wniosek osoby).

spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych
1. Geneza i źródła i podstawowe założenia prawnej ochrony danych osobowych
2. Pojęcie danych osobowych
3. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

Rozdział II. Postępowanie przed administratorem danych
1. Administrator danych
2. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed administratorem danych
3. Realizacja żądań osoby, której danr dotyczą
4. Udostępnianie danych osobowych

Rozdział III. Postępowanie administracyjne przed Generalnym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych
1. Stosowanie k.p.a. w postępowaniu przed Generalnym Inspektoratem Ochrony danych Osobowych. Rodzaje rozpatrywanych spraw
2. Uczestnicy postępowania
3. Postępowanie nakazowe
4. Postępowanie rejestracyjne
5. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danychosobowych za granicę
6. Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych

Wnioski i uwagi końcowe

Bibliografia

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>