Manipulowanie informacją poufną

Gazeta Wyborcza o wykorzystaniu informacji poufnych w transakcjach giełdowych (insiding), w których większym problemem niż wykrycie przestępstwa jest udowodnienie winy: "W państwach Unii Europejskiej regulacje dotyczące wykorzystania lub ujawnienia informacji poufnej oparte są na Dyrektywie Insider Dealing z 1989 roku. Z dniem 28 stycznia 2003 r. w Unii Europejskiej weszła w życie nowa dyrektywa w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku - tzw. Dyrektywa Market Abuse. Implementacja tej dyrektywy nastąpi w znowelizowanej ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 maja 2004 r". [Zobacz również felieton: Byk i niedźwiedź w internecie]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>