Ciekawe inicjatywy edukacyjne w obszarze danych osobowych

Przeoczyłem, a już 31 października opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym "Zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy e-learningowej składającej się z dwóch modułów oraz przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej o projekcie w ramach Programu Transition Facility 2005/017-488.01.08 Rezerwa elastyczna – Ochrona danych osobowych – moje prawa, moje obowiązki". Już minęły terminy składania ofert, ale warto przeanalizować dokumenty tego zamówienia. A jeśli mowa o danych osobowych, to jest też: UODO Survival Kit 2.1...

Odnośnie zamówienia na platformę e-learningową: dokumenty przetargowe dostępne są na stronie Fundacji Fundusz Współpracy. Tam też do pobrania:

Te PDF-y niestety zawierają bitmapy, więc są mało wygodne do przetwarzania. W każdym razie mają powstać dwa moduły internetowe takiego szkolenia e-learningowego: moduł informacyjny i moduł szkoleniowy (w tym ostatnim mają być trzy specjalistyczne kursy oraz testy sprawdzające).

Data zakończenia zamówienia została ustalona na 15 grudnia 2008. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, kryteria oceny ofert: najniższa cena. No to chyba taka platforma nie będzie korespondowała z zasadami dostępności (accessibility), a może się mylę? Minął już termin składania ofert (nawet ten przedłużony).

Zwracam uwagę na Wyjaśnienia SIWZ. W pierwszym jest m.in. takie wyjaśnienie, które dotyczy interoperacyjności (odpowiedź na pytanie brzmi: "Nie przewiduje się integracji platformy e-learningowej z serwisami informacyjnymi w domenie *.giodo.gov.pl poza możliwością jej wywołania z serwisu głównego www.giodo.gov.pl. Standardy określające środowisko, w którym platforma e-learningowa może być wdrożona przedstawione są na str. 6-tej załącznika nr 3 do SIWZ".

W drugim zaś jest takie wyjaśnienie, które dotyczy pytania o prawa autorskie i licencje związane z wykorzystywanym systemem: "Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku wykonania umowy. W przypadku zastosowania dostępnych na rynku rozwiązań LMS, LCMS i innych, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia licencji na wykorzystane systemy lub programy na Zamawiającego/Beneficjenta w przypadku, gdy jest to niezbędnie konieczne do korzystania z utworów powstałych w wyniku wykonania umowy lub ich dalszego modyfikowania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przenieść autorskie prawa majątkowe (w tym kody źródłowe) do opracowanych w oparciu o wykorzystane systemy lub programy modułów informacyjnego i szkoleniowego, które stanowią utwory powstałe w wyniku wykonania umowy". No i w związku z taką odpowiedzią Zmawiający zmodyfikował SIWZ.

A dla fascynatów ochrony danych osobowych: wersja 2.1 "Wytycznej zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych", czyli "UODO Survival Kit 2.1" (PDF). To ze strony warszawskiego oddziału stowarzyszenia ISACA - Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Tak trochę offtopicznie, to

Tak trochę offtopicznie, to dobrą 'platforma elerningową' byłoby puszczanie ludziom najnowszej Futuramy 'Bender's big score'. Szczególnie dla młodzieży, bo (dla niewiedzących) to kreskówka. Wystarczyłoby serwer torrentowy postawić i voila. Tylko problem z tym prawami autorskimi ;)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>