Wyczerpanie prawa do dystrybucji kopii programu - czekamy na wyrok w sprawie C-128/11

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczy się postępowanie prowadzone w trybie prejudycjalnym, w którym sąd niemiecki oczekuje od Trybunału interpretacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Bundesgerichtshof (Niemcy) pyta m.in. Czy ten, kto może powołać się na wyczerpanie prawa do dystrybucji kopii programu komputerowego, jest "uprawnionym nabywcą" w rozumieniu dyrektywy 2009/24/WE? Gdyby Trybunał uznał, że jest takim "uprawnionym nabywcą", to czy prawo do dystrybucji kopii programu komputerowego wyczerpuje zgodnie z art. 4 ust. 2 in initio dyrektywy 2009/24/WE sporządzenie przez nabywcę kopii poprzez ściągnięcie programu z Internetu na nośnik danych za zgodą uprawnionego? Gdyby i tu odpowiedź Trybunału była twierdząca, to czy również ten, kto nabył "używaną" licencję na oprogramowanie, może w odniesieniu do sporządzenia kopii programu powołać się "jako uprawniony nabywca" na wyczerpanie prawa do dystrybucji kopii programu komputerowego sporządzonej przez pierwszego nabywcę poprzez ściągnięcie programu z Internetu na nośnik danych za zgodą uprawnionego, jeżeli pierwszy nabywca usunął swoją kopię programu lub jej nie używa?

Sprawa C-128/11 trafiła do Trybunału, ale spór leżący u jej podstaw toczy się w Niemczech i spierają się tam UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.

W tej sprawie została wydana już opinia przez Rzecznika generalnego (KOMUNIKAT PRASOWY nr 49/12 Luksemburg, 24 kwietnia 2012 r.). W komunikacie prasowym czytamy:

Rzecznik generalny Yves Bot jest zdania, że autorzy programów komputerowych mogą sprzeciwić się odsprzedaży „używanych” licencji na nie umożliwiających ponowne pobranie tych programów z Internetu.

Sugeruje on jednak, że autorzy ci nie mogą się sprzeciwić się odsprzedaży „używanej” kopii pobranej przez ich klienta z Internetu ze względu na to, że ich wyłączne prawo do rozpowszechniania tej kopii zostało wyczerpane.

Treść Opinii Rzecznika generalnego dostępna jest na stronach Trybunału, chociaż nie w języku polskim (a w języku niemieckim).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Wyczerpanie prawa a użytkownik nazwany

DiskDoctor's picture

Od dawna w kwestii programów komputerowych sprawa ta była niejasna. Do tej pory firmy informatycznie nagminnie ścigają handlarzy używanymi (legalnymi!) grami komputerowymi.

Myślę że niezależnie od wyroków przyszłość licencji czy też "umów o korzystaniu z egzemplarzy" programów komputerowych będzie wyglądała tak jak w przypadku rynku korporacyjnego dużych systemów. Czyli że każdy użytkownik będzie użytkownikiem nazwanym (z imienia i nazwiska), w związku z tym licencja będzie dozwalała na używanie (egzemplarza) programu jedynie przez nabywcę programu.

Przykre tylko, iż taka licencja stoi w kolizji z przepisem mówiącym o wyczerpaniu prawa w momencie wprowadzenia do obrotu. IMAO potrzebna jest nowela, bo sytuacja jest nienormalna (firmy w swoich licencjach nazwanych łamią przepis o wyczerpaniu).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>