Prawo Mediów

autorzy:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red)

wydawca:

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

ISBN:

83-88296-97-3

stron:

wydawnictwo wymiennokartkowe

od wydawcy:

Jest to jednotomowy zbiór opracowań poświęconych różnym aspektom funkcjonowania mediów. Publikacja została wzbogacona o CD-ROM z licznymi aktami prawnymi (znajdą tam Państwo przepisy z zakresu prawa: autorskiego, prasowego, konkurencji, reklamy, radiofonii, telewizji, kinematografii, kultury i sztuki, podatkowego i Unii Europejskiej).

spis treści:

PRASA DRUKOWANA
Omówienia: "Wydawanie dzienników i czasopism; rejestracja", "Redakcja, redaktor, redaktor naczelny", "Impressum" - zostały opracowane przez dr hab. Ewę Nowińską, a omówienie poświęcone egzemplarzom obowiązkowym dla celów bibliotecznych - przez Elżbietę Czarny-Drożdżejko.

RADIOFONIA, TELEWIZJA, KINEMATOGRAFIA
Dział ten, poświęcony regulacjom dotyczącym radiofonii i telewizji (m.in. omówieniu międzynarodowych źródeł prawa, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, różnym reżimom prowadzenia działalności w dziedzinie radiofonii i telewizji), został opracowany przez dra Andrzeja Matlaka.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W tym dziale zawarte są dwa omówienia: "Tytuł prasowy" autorstwa dr hab. Izabeli Dobosz i "Ochrona znaków towarowych i usługowych" opracowane przez dr Elżbietę Wojcieszko-Głuszko.

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI MEDIÓW
Dział zawiera omówienie poświęcone szczególnym obowiązkom mediów w zakresie ochrony dzieci i młodzieży autorstwa Elżbiety Czarny-Drożdżejko.

REKLAMA, SPONSORING, TELESPRZEDAŻ
W tym dziale zawarto omówienia dotyczące: sponsoringu - opracowane przez Iwonę Beatę Mikę - i telesprzedaży - przygotowane przez dra Pawła Podreckiego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
W dziale tym znajdują się artykuły autorstwa Elżbiety Czarny-Drożdżejko dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za popełnienie przestępstwa za pośrednictwem prasy, radia lub telewizji, odpowiedzialności przewidzianej w ustawie prawo prasowe i ustawie o radiofonii i telewizji oraz karnej ochrony znaków towarowych.

POSTĘP TECHNICZNY W MEDIACH
W tym dziale znalazły się opracowania: "Media a Internet", "Konwergencja" - autorstwa prof. Janusza Barty i prof. Ryszarda Markiewicza - oraz "Platformy cyfrowe" - opracowane przez dr Andrzeja Matlaka.

Prawo mediów będzie na bieżąco wzbogacane o nowe omówienia.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>