Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

autor:

Stanisław Piątek

wydawca:

C.H. Beck

ISBN:

83-7387-867-X

stron:

1203

od wydawcy:

Z przedmowy: "...Komentarz powstawał w początkowym okresie wdrażania nowej ustawy. Akty wykonawcze powinny doprecyzować niektóre rozwiązania zawarte w ustawie. Istotne znaczenie dla stosowania ustawy będą miały kompetencje Komisji Europejskiej związane z weryfikacją rozstrzygnięć krajowych organów regulacyjnych. Postępy we wdrażaniu ustawy będą przedmiotem kolejnych przeglądów implementacyjnych przeprowadzanych w ramach UE, które pozwolą na bardziej zobiektywizowaną ocenę tych postępów. Kluczowy okres realizacji ustawy będzie związany z procesem podejmowania i egzekwowania decyzji regulujących poszczególne rynki telekomunikacyjne, który powinien się rozpocząć w końcu 2005 r. Wówczas można będzie lepiej ocenić znaczenie i skutki nowego prawa...".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>